znakowanie Ce - dyrektywy CE

Znak CE Dyrektywa LVD – przewodnik

czyli Dyrektywa niskonapięciowa LVD – krok po kroku

Jesteś producentem sprzętu elektrycznego?

Nie wiesz co zrobić, by spełnić wymagania bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Polski oraz Unii Europejskiej?

Musisz spełnić wymagania dyrektywy niskonapięciowej LVD 2014/35/UE
W kilku punktach przedstawiamy jaką procedurę należy przeprowadzić:

Krok 1: Czy sprzęt podlega pod Dyrektywę LVD

Czy nasz sprzęt elektryczny podlega dyrektywie dotyczącej sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w niektórych granicach napięcia LVD?
Dyrektywa ma zastosowanie do sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku przy napięciu z zakresów między:

  • 50 V a 1 000 V prądu przemiennego
  • 75 V a 1 500 V prądu stałego

Krok 2: Identyfikacja wymagań prawnych

Jeżeli produkowany sprzęt mieści się w wyżej wymienionych zakresach to kolejnym krokiem jest identyfikacja wymagań prawnych czyli sprecyzowanie, które dokładnie wymagania musimy spełnić uwzględniając normy zharmonizowane lub inne Dyrektywy Nowego Podejścia.

Krok 3: Ocena zagrożeń

Ocenę zagrożeń najlepiej przeprowadzić już na etapie projektowania poprzez:

  • Określenie zastosowania zgodnego z przeznaczeniem oraz ograniczeń dotyczących wyrobu,
  • Identyfikacja zagrożeń,
  • Oszacowanie ryzyka,
  • Zadanie sobie pytania: czy jest możliwa redukcja ryzyka?

Jeśli TAK to zmniejszamy ryzyko i powtarzamy proces
Jeżeli NIE to informujemy użytkownika o ryzyku resztkowym oraz opracowujemy odpowiednią dokumentację.

Krok 4: Badania

Jeżeli nie jesteśmy w stanie w inny sposób wykazać zgodności z wymaganiami zasadniczymi bezpieczeństwa po wyprodukowaniu prototypu oddajemy wyrób na badania do laboratorium.  Badania najlepiej przeprowadzić w jednostce notyfikowanej ze względu na zapewnienie poprawności wyników, ale nie jest to wymagane w przepisach.

Krok 5: Dokumentacja wyrobu

Opracowanie dokumentacji dla wyrobu wraz instrukcją użytkowania  zgodnie z wytycznymi dyrektywy.

Krok 6: Deklaracja zgodności UE

Wystawienie przez producenta Deklaracji zgodności UE.

Krok 7: Tabliczka znamionowa CE

Oznaczenie tabliczką znamionową ze znakiem CE.

Podstawowe założenie dyrektywy niskonapięciowej LVD jest takie, że sprzęt elektryczny może być wprowadzony do obrotu tylko wówczas, gdy po skonstruowaniu go zgodnie z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej w zakresie zasad bezpieczeństwa nie zagraża bezpieczeństwu ludzi, zwierząt domowych i mieniu oraz jeżeli jest właściwie zainstalowany, utrzymywany i użytkowany zgodnie z przeznaczeniem oraz oznakowany znakiem CE.

Jeżeli jesteśmy importerem lub dystrybutorem towarów spoza UE to nie możemy zapomnieć, że odpowiadamy za wyroby wprowadzane do obrotu.

 

Zobacz też:

Nadanie znaku CE

Szkolenia-znakowanie CE

Zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą, który doradzi i rozwieje wątpliwości co do kwalifikacji wyrobu po kątem dyrektyw UE.

 

 

 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ