oznaczenie CE
certyfikat CE - znakowanie CE

Znakowanie CE

Czyli jak wprowadzić wyrób na rynek UE


Nieprzestrzeganie postanowień aktów prawnych związanych z oznakowaniem CE jest najzwyczajniejszym łamaniem
prawa!

Jakie wyroby muszą być oznakowane znakiem CE?

W zasadzie zdecydowana większość wyrobów musi być oznakowana znakiem CE. Zasadniczo prościej byłoby wymienić wyroby, które nie mogą posiadać oznakowania CE. Są to: żywność, kosmetyki, opakowania, najprostsze meble i nieliczna grupa produktów opisanych w wyłączeniach Dyrektyw Nowego Podejścia.

Producencie/Importerze – jeżeli masz do czynienia z jednym z wyrobów wykazanych poniżej, jesteś prawnie odpowiedzialny za te wyroby na terenie UE i musisz dokonać procedury oceny zgodności. Lista wyrobów jakie należy znakować znakiem CE:

Zobacz:
Szkolenia – znakowanie CE
Szkolenia – dyrektywa CPR

 • Wyroby budowlane
 • Maszyny
 • Sprzęt elektryczny
 • Urządzenia i zbiorniki ciśnieniowe
 • Zabawki
 • Środki Ochrony Indywidualnej (w tym odzież robocza, maski, okulary robocze itp.)
 • Wyroby medyczne
 • Urządzenia radiowe
 • Przyrządy pomiarowe
 • Urządzenia spalające paliwa gazowe
 • Jachty śródziemne i morskie
 • Dźwigi

Jeżeli jesteś producentem, bądź importerem któregokolwiek z wyżej wymienionych wyrobów lub ich kombinacji – nie wahaj się! – skontaktuj się z nami, pomożemy Ci określić jakie są konkretne wymagania dla Twojego wyrobu.

Zobacz też:
Jak sprawdzić autentyczność deklaracji CE

Jak uzyskać CE?

Nic prostszego! Aby cieszyć się z posiadania oznaczenia CE na swoich wyrobach, producent musi spełnić wymagania jednej lub kilku Dyrektyw Nowego Podejścia (w zależności od wyrobu). Nie wiesz jak to osiągnąć – pomożemy Ci!

Nie wiesz co dalej?

Nie zwlekaj! – Skontaktuj się z nami!

Nasz specjalista na pewno pomoże Ci wybrać właściwą drogę. Kontakt praktycznie nic Cię nie kosztuje – a pomyśl ile możesz zyskać.

Nasza usługa jest szybką i konkretną usługą doradczą, polegającą na identyfikacji wymagań dla Twojego wyrobu, tworzeniu podstawowych dokumentów, a także “przeprowadzeniu krok po kroku” Ciebie przez proces oceny zgodności.

Od wielu lat zajmujemy się tematem wprowadzania wyrobów do obrotu na terenie UE – już dla ponad 50 zadowolonych klientów przeprowadziliśmy podobne projekty. Jako jedyni na rynku – DAJEMY GWARANCJĘ POPRAWNOŚCI IDENTYFIKACJI WSZYSTKICH WYMAGAŃ JAKIE SPEŁNIĆ MUSI TWÓJ PRODUKT. Ponadto jako firma bazująca głównie na wiedzy specjalistycznego zarządzania – dzięki szeroko pojętym metodom optymalizacji kosztów, jesteśmy w stanie wykonać dla Ciebie projekt w bardzo konkurencyjnej cenie.

Nasz specjalista czeka na Twój telefon.

Dyrektywy nowego podejścia:

 • Dyrektywa 2014/35/UE – LVD – Sprzęt elektryczny przewidziany do stosowania w niektórych granicach napięcia
 • Dyrektywa 2014/29/UE – SPVD – Proste zbiorniki ciśnieniowe
 • Dyrektywa 2009/48/WE – TOYS – Bezpieczeństwo zabawek
 • Rozporządzenie (UE) 305/2011 – CPR – Wyroby budowlane
 • Dyrektywa 2014/30/UE – EMC – Kompatybilność elektromagnetyczna
 • Dyrektywa 2006/42/WE – MAD – Maszyny
 • Rozporządzenie (UE) 2016/425 – PPE – Wyposażenie ochrony osobistej
 • Dyrektywa 90/385/EWG – AIMD – Wyroby medyczne aktywnego osadzania
 • Dyrektywa 92/42/EWG – Sprawność nowych kotłów wody gorącej opalanych paliwem płynnym lub gazowym
 • Rozporządzenie (UE) 2017/745 – MD – Wyroby medyczne
 • Dyrektywa 2014/34/UE – ATEX – Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • Dyrektywa 2013/53/UE – Rekreacyjne jednostki pływające i skutery wodne
 • Dyrektywa 2014/33/UE – LIFTS – Dźwigi
 • Dyrektywa 2014/68/UE – PED – Urządzenia ciśnieniowe
 • Rozporządzenie (UE) 2017/746 – IVDR – Wyroby medyczne używane do diagnozy in vitro
 • Dyrektywa 2014/53/UE – Urządzenia radiowe
 • Rozporządzenie (UE) 2016/424 – Urządzenia kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób
 • Dyrektywa 2014/32/UE – MID – Przyrządy pomiarowe
 • Rozporządzenie (UE) 2016/426 – Urządzenia spalające paliwa gazowe
 • Dyrektywa 2013/29/UE – Wyroby pirotechniczne
 • Dyrektywa 2005/88/WE – Emisja hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń
 • Dyrektywa 2009/125/WE – Ekoprojekt
 • Dyrektywa 2011/65/UE – RoHS – Ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • Dyrektywa 2014/28/UE – Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego
 • Dyrektywa 2014/31/UE – Udostępnianie na rynku wag nieautomatycznych
 • Rozporządzenie (UE) 2017/745 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2017 r. W sprawie wyrobów medycznych zmieniające dyrektywę 2001/83 / WE, rozporządzenie (WE) nr 178/2002 i rozporządzenie (WE) nr 1223/2009 i uchylające Dyrektywy Rady 90/385 / EWG i 93/42/EWG
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. W sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnostyki in vitro i uchylające dyrektywę 98/79 / WE i decyzję Komisji 2010/227/UE

  Ile kosztują wdrożenia i certyfikaty ISO?

  Poznaj szacunkowy koszt wdrożenia systemów zgodnych z normami ISO

  Bezpłatna wycena certyfikatów ISO

  Chcesz uzyskać wiążącą ofertę na wdrożenie norm ISO i poznać koszty certyfikatów?

  Zobacz pozostałe usługi i produkty ISO

  Scroll to Top