Audytor Wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001

Poprzednio pisałam o audycie wewnętrznym systemu zarządzania jakością wg ISO 9001; o tym jaki powinien być. A teraz sam audytor.

Jaki powinien być? Jakie powinien mieć kompetencje?

Wybór audytorów i prowadzenie audytów powinny zapewniać obiektywność i bezstronność procesu audytu.

Przede wszystkim nie można audytować własnej pracy, to jest to czym pisałam poprzednio – bezstronność.

Audytowanie jest umiejętnością, która jednym przychodzi łatwiej niż innym, ale należy tu podkreślić, że prawie każdy może stać się audytorem po odpowiednim przeszkoleniu i osiągnięciu odpowiedniego doświadczenia w danej branży. Żeby być dobrym audytorem trzeba się odznaczać pewnymi cechami charakteru być: kontaktowym, cierpliwym ale stanowczym, jasno formułować pytania.

Audytowanie wymaga specjalistycznej wiedzy w zakresie: norm ISO na zgodność, z którymi system zarządzania jest audytowany; prawodawstwa; świadomości w zakresie dobrych i złych praktyk, a także wiedzy w zakresie audytowanego procesu bądź działania.

Poza wiedzą techniczną audytorzy muszą posiadać szereg osobistych cech zapewniających, że audyt wewnętrzny systemu zarządzania ISO będzie efektywny. Audytorzy powinni być dobrzy zarówno w zadawaniu pytań jak i wysłuchaniu osób audytowanych.

Kolejnym czynnikiem, którego nie należy pomijać, jest zdolność audytorów do rozumienia działań w obszarze, który mają audytować. Audytor, powiedzmy, z działu księgowego będzie z pewnością niezależny od wydziału produkcji, ale może nie w pełni rozumieć szczegóły techniczne działań prowadzonych procesu produkcji.

Idealnie jest, gdy zespoły audytorów się rotuje, aby uniknąć sytuacji, gdy poszczególni audytorzy audytują zawsze te same obszary – patrząc „świeżym okiem” można odkryć nowe rzeczy.

 

 

Normy użyte w publikacji:

PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością — Wymagania

PN-EN ISO 19011:2012 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania

 

Autor: Edyta Gajda

 

 

 

Podziel się z innymi:
Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków