> EMAS - co to jest i dla kogo? IKMJ |Co to jest EMAS i kto może do niego przystąpić? | Co to jest EMAS i kto może do niego przystąpić? – IKMJ | Co to jest EMAS i kto może do niego przystąpić? – IKMJ |

Co to jest EMAS i kto może do niego przystąpić?

EMAS to System Ekozarządzania i Audytu (ang. Eco Management and Audit Scheme), który został wprowadzony w życie rozporządzaniem Parlamentu Europejskiego. Jest unijnym narzędziem skierowanym do wszystkich przedsiębiorstw i instytucji, które identyfikują aspekty środowiskowe oraz opracowują i realizują plany działań pozwalające sukcesywnie ograniczyć własne, negatywne oddziaływanie na środowisko.

EMAS jest czymś w rodzaju posiadania znaku firmowego, określającego dążenie organizacji do doskonałości w zakresie ekologii i polityki prośrodowiskowej. Zasadniczym założeniem systemu EMAS jest dostrzeżenie i wyróżnienie tych organizacji, które dobrowolnie wychodzą poza zakres podstawowych wymogów określonych przepisami prawa i stale dążą do osiągania jak najlepszych wyników prowadzonych działań prośrodowiskowych. Przystąpienie do systemu EMAS stanowi wejście do „elitarnej grupy” tych organizacji, które traktują aspekty środowiskowe na równi z innymi elementami prowadzonej działalności, oraz w sposób ciągły dążą do poprawy i minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko.

Organizacja, która chce zarejestrować się w systemie EMAS musi wdrożyć System Zarządzania Środowiskowego zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001:

  • opublikować deklarację środowiskową zweryfikowaną przez niezależnego, akredytowanego weryfikatora środowiskowego,
  • aktywnie włączyć pracowników w proces zarządzania środowiskowego oraz postępować zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Uczestnictwo w systemie EMAS jest dobrowolne. EMAS jest otwarty dla wszystkich przedsiębiorstw i instytucji sektora publicznego, jak i prywatnego, dla organizacji wszystkich sektorów gospodarki – od małych do dużych przedsiębiorstw, krajowych i regionalnych instytucji rządowych oraz firm międzynarodowych. Organizacja może sama dokonać wyboru, czy przystąpić do systemu EMAS całościowo jako firma, czy jedynie częściowo, np. jako jeden z oddziałów firmy. EMAS, tak jak  System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 jest elastyczny i może być dostosowany zarówno do sposobu prowadzenia działalności gospodarczej jak i struktury organizacji. Dla organizacji posiadających certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001, wdrożenie sytemu EMAS wymaga stosunkowo niewiele dodatkowego wysiłku, a jest logiczną inwestycją w przyszłość.

Autor: AJ

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ