Oznakowanie tarcicy budowlanej znakiem CE

Znak CE bez tajemnic!Znakowanie produktów znakiem CE jest stosowane w celu ujednolicenia stosowanych produktów oraz związane jest ze spełnieniem wymagań technicznych zawartych w standardach przyjętych w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Producent, który zamieszcza na swoich produktach znak CE gwarantuje spełnienie wymagań norm unijnych (zharmonizowanych) z odpowiednimi Dyrektywami w zakresie wprowadzanego na rynki produktu. Jeżeli Dyrektywy na to wskazują, spełnienie wymagań przez producenta potwierdzane jest przez niezależny organ (jednostkę notyfikowaną).

drewnie wykorzystywanym do celów budowlanych głównie stosowano tzw. tarcicę ogólnego przeznaczenia, a o jej przeznaczeniu decydował cieśla. W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej i harmonizacji prawa poprzez przyjęcie Dyrektyw UE, zostało uszczegółowione, iż powinna to być jednak tarcica konstrukcyjna (drewno konstrukcyjne).

Badania oraz obserwacje rynku w Polsce pokazują, że zmiany w postępowaniu producentów i firm wykorzystujących drewno zachodzą zdecydowanie za wolno.

Nadrzędna różnica pomiędzy tarcicą ogólnego przeznaczenia, a tarcicą konstrukcyjną polega na tym, że zgodnie ze ściśle określonymi zasadami, dla tarcicy konstrukcyjnej oszacowuje się wytrzymałość i sztywność, a dla tarcicy ogólnego przeznaczenia nie.

Podstawę do znakowania tarcicy konstrukcyjnej znakiem CE, zgodnie z dyrektywą CPD (89/106/EWG) stanowi Norma PN-EN 14081-1+A1:2011 Konstrukcje drewniane – Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo – Cześć 1: Wymagania ogólne.

Zgodnie z normą PN-EN 14081-1+A1:2011 dla konstrukcji z drewna litego wymagany jest system certyfikacji 2+. (patrz: dyrektywa budowlana) Okres przejściowy dla tej normy był niejednokrotnie wydłużany i aktualnie został ustalony na 1.10.2012 r. Po tym terminie tartaki sprzedające drewno do zastosowania konstrukcyjnego będą musiały spełniać wymagania zawarte w dyrektywie CPD i w normie PN-EN 14081-1+A1:2011, wystawiać Deklarację Zgodności WE i oznaczać swoje wyroby znakiem CE. W innym przypadku będą mogły sprzedawać wyłącznie drewno do zastosowań niekonstrukcyjnych.

Cdn.

Normy przywołane w tekście:
PN-EN 14081-1+A1:2011 Konstrukcje drewniane — Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo -Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 14081-2:2010 Konstrukcje drewniane — Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo — Część 2: Sortowanie maszynowe; wymagania dodatkowe dotyczące wstępnych badań typu
PN-EN 14081-3:2012 Konstrukcje drewniane — Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo — Część 3: Sortowanie maszynowe: wymagania dodatkowe dotyczące zakładowej kontroli produkcji
PN-EN 14081-4:2009 Konstrukcje drewniane — Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo — Część 4: Sortowanie maszynowe — Nastawy urządzeń sortujących do kontroli maszynowej

 Autor: Krystyna Rudek

 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ