> Pełnomocnik ISO 9001 - jego rola i obowiązki IKMJ |Pełnomocnik systemu zarządzania jakością ISO 9001 | Pełnomocnik systemu zarządzania jakością ISO 9001 – IKMJ | Pełnomocnik systemu zarządzania jakością ISO 9001 – IKMJ |

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością ISO 9001

Wdrożony system zarządzania jakością potrzebuje nadzorowania, analizowania  i jego doskonalenia.

Norma ISO 9001 wymaga, aby w każdej firmie został powołany tzw. Przedstawiciel kierownictwa. W wielu przypadkach nazywany jest też  w inny sposób: Pełnomocnik ds. ISO, Dyrektor Jakości, Pełnomocnik Jakości, itp.
Niezależnie od nazwy – jego obowiązki i uprawnienia muszą odpowiadać wymaganiom normy.

Punkt 5.5.2 normy ISO 9001 mówi:

„Najwyższe kierownictwo powinno wyznaczyć członka kierownictwa, który niezależnie od innej odpowiedzialności, powinien mieć odpowiedzialność i uprawnienia, które obejmują:

a) zapewnienie, że procesy potrzebne w systemie zarządzania jakością są ustanowione, wdrożone i utrzymywane;
b) przedstawianie najwyższemu kierownictwu sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania jakością i wszelkich potrzeb związanych z doskonaleniem i
c) zapewnienie upowszechniania w całej organizacji świadomości dotyczącej wymagań klienta.

Zobacz podobne  Certyfikat ISO bez tajemnic! Jak Samodzielnie wdrożyć ISO 9001?

Rolą Pełnomocnika jest wprowadzić czyli wdrożyć system zarządzania i go utrzymywać.

Chodzi o to, aby system nie pozostał tylko na papierze, lecz był aktywnie i faktycznie realizowany w przedsiębiorstwie. A to zapewni, że wyznaczone cele są osiągane, a procesy realizowane.

 

Normy użyte w publikacji:

PN-EN ISO 9001:2009 –  Systemy zarządzania jakością. Wymagania

 

Autor: Edyta Gajda

 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ