> Strategia a wizja firmy IKMJ |Strategia, a wizja firmy | Strategia, a wizja firmy – IKMJ | Strategia, a wizja firmy – IKMJ |

Strategia, a wizja firmy

Strategia stanowi najważniejszy element procesu zarządzania – Jest ona wynikową misji, wizji, celów i zadań. Jest ona zestawem konkretnych decyzji, koncepcji rozwiązywania określonych problemów i wyboru określonych działań mających zapewnić przedsiębiorstwu osiągnięcie założonych celów.

Wizja strategiczna – to spojrzenie w przyszłość, naturalnie w oparciu
o logiczne analizy, stwierdzające, co jest możliwe i własną wyobraźnię oceniającego tę przyszłość.
[lit.1]

Wizja jest więc nie tylko wynikiem wiedzy, praktyki, zdolności i racjonalnej wyobraźni, ale też ambicji, chęci wykazania się inwencją, imponowania otoczeniu, a niekiedy też nieuzasadnionego „hazardu menagerskiego”. Toteż wizja nie może i nie powinna przekształcać się automatycznie w strategię, lecz powinna być weryfikowana przez grono managerów i doradców, a także załogę, co stanowi np. fundament japońskiego stylu zrządzania.

Podstawą zarządzania strategicznego powinna być ambitna, ale realnie skonstruowana i możliwa do zrealizowania strategia.

W teorii zarządzania formułuje się pewne modele zarządzania strategicznego. Obejmują one zazwyczaj pięć faz, którymi są.

 1. Analiza pozycji wyjściowej (otoczenia, przedsiębiorstwa) perspektyw
  jej zmiany oraz ustalenie zasadniczych celów działania.
 2. Sformułowanie możliwych alternatyw strategicznych i wybór strategii najbardziej atrakcyjnej z punktu widzenia wartości, jakie ceni sobie najbardziej dana firma.
 3. Opracowanie planu strategicznego (i planów konkretnych przedsięwzięć),
  w którym zostają zawarte cele działania i określone zagrożenie strategiczne.
 4. Kształtowanie organizacji z uwzględnieniem korzystnych dla strategii struktur oraz doboru kierowników jednostek organizacyjnych.
 5. Realizacja strategii dzięki umiejętnemu rozbudzeniu motywacji pracowników
  i stosowaniu skutecznego nadzoru nad wprowadzeniem jej w życie.

Zarządzanie strategiczne jest procesem wielowarstwowym, zmiennym podlegającym dalszej ewolucji i doskonaleniu.[lit.2] Nie jest ono procesem uporządkowanym dającym się łatwo programować. Jest to proces nieliniowy, (lecz na pewno nie nielogiczny) i zbyt zmienny, by można było nim sterować.

 

Literatura:

1 Por. M. Moszkowicz „Zarządzanie strategiczne – proces wielowarstwowy”, „Przegląd organizacji” 1993, nr 2, str.19

2 H. G. Hicks, C. R. Gullet „Management” Mc Grew-Hill New York 1981, str. 273

 

Autor:Michalina Węgrzyniak,

Sanok, 10.10.2012

 

 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ