IKMJ » Komunikacja w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 IKMJKomunikacja w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 | Komunikacja w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 – IKMJ Komunikacja w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 – IKMJ

Komunikacja w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001

Norma ISO 14001 wymaga ustanowienia, wdrożenia i utrzymywanie w firmie udokumentowanej procedury dotyczącej komunikacji zarówno wewnętrznej jak i z podmiotami zewnętrznymi. Choć normy ISO 9001 i ISO 50001 tego nie wymagają, zalecają jednak ustanowienie takich procesów w organizacji. W związku z tym w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Jakością, Środowiskowego i Energią według norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 50001 taka procedura jest obowiązkowa.

Na tej podstawie tzw. najwyższe kierownictwo powinno zapewnić, że zostaną ustanowione właściwe procesy komunikacyjne w firmie oraz że ma miejsce przepływ informacji na temat skuteczności wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Uwzględniając aspekty jakościowe, środowiskowe i dotyczące wyniku energetycznego oraz funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, firma powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać udokumentowaną procedurę lub ewentualnie w miarę potrzeb oddzielne procedury, które dotyczą:

  • Wewnętrznej komunikacji między różnymi, odpowiednimi szczeblami i służbami przedsiębiorstwa na tematy z zakresu jakości wyrobów i/lub usług, środowiska i wyniku energetycznego
  • Procesu, dzięki któremu każda osoba pracująca na rzecz firmy może przedstawić komentarze lub sugestie na temat doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania
  • Otrzymywania, dokumentowania i udzielania odpowiedzi w procesie komunikowania się z zewnętrznymi stronami zainteresowanymi,
  • Komunikowania się z klientami na tematy związane z informacją o wyrobie i/lub usłudze, w sprawie zapytań handlowych, postępowania z umowami lub zamówieniami, łącznie z ich zmianami, informacji zwrotnej od klientów, w tym dotyczące reklamacji, ochrony środowiska i wyniku energetycznego.
Zobacz podobne  Zaczynamy odliczanie! Jesteś gotowy na zmiany?

Firma powinna podjąć we własnym zakresie decyzję, jakie informacje dotyczące jakości, aspektów środowiskowych czy wyniku energetycznego, jak i polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania komunikować stronom zewnętrznym, a decyzję w tym zakresie powinna udokumentować. Jeśli taka decyzja zapadnie wtedy organizacja powinna określić i wdrożyć odpowiednią metodę lub metody przekazywania informacji na zewnątrz firmy.

 

 

Źródło:

  • Norma PN-EN ISO 9001:2009; Systemy zarządzania jakością – Wymagania,
  • Norma PN-EN ISO 14001:2005; Systemu zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania,
  • Norma PN-EN ISO 50001:2012; Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania,
  • Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych Instytutu Kształcenia Menadżerów Jakości.

 

Autor: Bartosz Gamza

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków