> ISO 9001 - podręcznik zarządzania IKMJ |ISO 9001 jako podręcznik dobrej praktyki zarządzania | ISO 9001 jako podręcznik dobrej praktyki zarządzania – IKMJ | ISO 9001 jako podręcznik dobrej praktyki zarządzania – IKMJ |

ISO 9001 jako podręcznik dobrej praktyki zarządzania

Czy ISO 9001 pozwala na zwiększenie wydajności funkcjonowania organizacji?

 Wstęp 

 ISO 9001 - podręcznik        Wdrożenie w organizacji, czy to produkcyjnej, czy usługowej, systemu zarządzania jakością ISO 9001 wiąże się z dość dużymi kosztami. Kierownictwa przedsiębiorstw, które zdecydują się na tak dużą inwestycję, muszą spodziewać się w związku z tym uzyskania z tego tytułu znacznych korzyści.

         Co ciekawe, motywy zarządów poszczególnych jednostek, nie opierają się, na ogół, wyłącznie na poprawie jakości wytwarzanych produktów czy też sprzedawanych usług. Należy bowiem pamiętać, że już samo „posiadanie” ISO 9001 jest dużym prestiżem dla organizacji, prestiżem, który oprócz typowo marketingowego znaczenia, umożliwia firmom, które go przyjęły przystąpienie do różnego rodzaju przetargów.

Zobacz podobne  Certyfikat ISO bez tajemnic! Jak Samodzielnie wdrożyć ISO 9001?

Oczywistym wydaje się, że główną i niezaprzeczalną zaletą wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO 9001 jest poprawa funkcjonowania organizacji, objawiająca się uporządkowaniem procesów w firmie oraz w wielu przypadkach także zwiększeniem efektywności pracy organizacji.

 

Cel pracy badawczej

 Celem naszego badania jest uzyskanie informacji dotyczącej przydatności systemu ISO 9001 w organizacjach, które go wdrożyły oraz odpowiedzenie na pytanie, czy system ten pozwala na zwiększenie wydajności organizacji.

Dzięki naszym badaniom chcemy też pozyskać informację dotyczącą powodów, dla których kierownictwa poszczególnych jednostek zdecydowały się podjąć działania zmierzające do wprowadzenia w swoich organizacjach systemu zarządzania ISO 9001.

Badanie, jako pilotażowe, dotyczyć będzie odczuć kadry kierowniczej, co do zmiany wydajności funkcjonowania organizacji po wdrożeniu systemu zarządzania jakością ISO 9001. Ewentualnymi zmianami wydajności funkcjonowania organizacji mogą nastąpić w sprzedaży, ilości świadczonych usług (dla organizacji usługowych), wielkość produkcji (dla organizacji produkcyjnych), ilość braków/reklamacji, ilość zużytych surowców (w organizacjach produkcyjnych).

Zobacz podobne  Certyfikat ISO bez tajemnic! Jak Samodzielnie wdrożyć ISO 9001?

Na podstawie przeprowadzonych badań będziemy też mogli wnioskować, czy kierownictwo ewentualne zmiany, jakie zaszły w organizacji, przypisuje wdrożonemu systemowi ISO 9001.

 

Metody badawcze i sposób analizy otrzymanych odpowiedzi. 

Wyniki naszych badań zostaną opracowane na podstawie analizy ankiety przeprowadzonej telefonicznie na losowo wybranych organizacjach usługowych, bądź produkcyjnych.

Ankieta została ułożona tak, aby w pierwszej kolejności ustalić, czy organizacja wdrożyła system zarządzania jakością w celu poprawy funkcjonowania organizacji, czy też w celach czysto marketingowych/handlowych. Dzięki temu podzielimy organizacje na dwie grupy. W grupie „A” znajdą się organizacje, w których zarząd wdrażając ISO 9001 kierował się poprawą funkcjonowania, natomiast w grupie „B” te, w których ISO 9001 wdrożono w celach marketingowych/handlowych.

Zobacz podobne  Certyfikat ISO bez tajemnic! Jak Samodzielnie wdrożyć ISO 9001?

Następne pytanie opierać się będzie na uzyskaniu odpowiedzi, czy po przyjęciu systemu zarządzania jakością, nastąpiła jakaś znacząca zmiana przychodów i kosztów funkcjonowania organizacji.

W kolejnym punkcie ankiety, zadamy pytanie, czy w opinii kierownictwa ewentualne zmiany w wydajności jednostki są powiązane z wprowadzeniem systemu zarządzania jakością.

Po uzyskaniu odpowiedzi na wszystkie pytania przeprowadzimy analizę uzyskanych rezultatów osobno dla odpowiedzi „Tak” i odpowiedzi „Nie”, dla ostatniego pytania ankiety z uwzględnieniem podziału organizacji na grupy „A” i „B”.

 

 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ