> ISO 9001 - dobra praktyka zarządzania - wyniki IKMJ |ISO 9001 jako podręcznik dobrej praktyki zarządzania – wyniki | ISO 9001 jako podręcznik dobrej praktyki zarządzania – wyniki – IKMJ | ISO 9001 jako podręcznik dobrej praktyki zarządzania – wyniki – IKMJ |

ISO 9001 jako podręcznik dobrej praktyki zarządzania – wyniki

Czy pozwala na zwiększenie wydajności funkcjonowania organizacji?

ISO 9001 - podręcznik

Wyniki

 Na podstawie ankiety telefonicznej przeprowadzonej na losowej próbie 47 firm można sformułować odpowiedzi na wcześniej stawiane pytania:
Czy system ten pozwala na zwiększenie wydajności organizacji?

  • 44,7% respondentów udzieliło pozytywnej odpowiedzi na pytanie o wzrost sprzedaży, 60,7% organizacji usługowych twierdzi, że równocześnie wzrosła ilość świadczonych przez nie usług, zaś w przypadku firm produkcyjnych odsetek ten wynosi: 52,2%. Aż 81,9% badanych nie zanotowało wzrostu ilości reklamacji w tym  38,3% twierdzi, że liczba reklamacji spadła po uzyskaniu certyfikatu ISO 9001, a 42,6% że tę ilość utrzymało na tym samym poziomie.  Firmy produkcyjne ponadto w 78,6% nie zwiększyły ilości zużywanych surowców do produkcji w tym w 17,9% ilość zużywanych surowców spadła.
Zobacz podobne  Certyfikat ISO bez tajemnic! Jak Samodzielnie wdrożyć ISO 9001?

Informacja dotycząca powodów, dla których kierownictwa poszczególnych jednostek zdecydowały się podjąć działania zmierzające do wprowadzenia w swoich organizacjach systemu zarządzania ISO 9001:

  • 59,6% firm jako powód wprowadzenia ISO9001 wskazuje m.in poprawę funkcjonowania organizacji
  • w 51,1% przypadkach jednym z powodów jest podniesienie prestiżu oraz cele marketingowe
  • zaś 44,7% jako jeden z powodów wskazuje możliwość startowania w przetargach

Czy kierownictwo ewentualne zmiany, jakie zaszły w organizacji, przypisuje wdrożonemu systemowi ISO 9001?

  • W znacznej większości przypadków (70,2%) kierownictwo wiąże zmiany z wprowadzeniem systemu.

Czy organizacja wdrożyła system zarządzania jakością w celu poprawy funkcjonowania organizacji –  grupa „A”

  • Większość – 59,6% organizacji jako powód wskazuje poprawę funkcjonowania.

W grupie „B” te, w których ISO 9001 wdrożono w celach marketingowych/handlowych

  • 40,4% firm wprowadziło system w celach marketingowo-handlowych
  • analizę uzyskanych rezultatów osobno dla odpowiedzi „Tak” i odpowiedzi „Nie”, dla ostatniego pytania ankiety z uwzględnieniem podziału organizacji na wcześniej wspomniane grupy „A” i „B”.
Zobacz podobne  Certyfikat ISO bez tajemnic! Jak Samodzielnie wdrożyć ISO 9001?

TAK NIE
70,20% 29,80%
A B A B
60,6% 39,40% 57,10% 42,90%

 

W firmach, których kierownictwo nie wiąże uzyskania certyfikatu ze zmianami jakie zaszły w wyniku prowadzonej działalności, te które zadeklarowały, że wprowadzając system chciały poprawić funkcjonowanie organizacji w 25% przypadków zanotowano wzrost sprzedaży, a w 40% ilości świadczonych usług. W grupie wprowadzającej system w celach marketingowo-handlowych 66% firm notuje wzrost liczby świadczonych usług, a 40% wzrost produkcji.

Organizacje więżące efekty swej działalności z wprowadzeniem systemu  ISO 9001 a które wprowadziły system chcąc polepszyć jej funkcjonowanie w 65% zanotowały wzrost sprzedaży, w 73% wzrost ilości świadczonych usług, wszystkie zaś organizacje produkcyjne zanotowały wzrost produkcji zaś 17% z nich spadek zużycia surowców. 55% organizacji zanotowało spadek ilości reklamacji.

Zobacz podobne  Certyfikat ISO bez tajemnic! Jak Samodzielnie wdrożyć ISO 9001?

W grupie podmiotów wprowadzających system w celach marketingowo-handlowych 46% zanotowało wzrost sprzedaży, 40% wzrost ilości świadczonych usług w grupie firm produkcyjnych odsetek ten wyniósł 50%, przy 31% firm które zanotowały spadek ilości zużywanych surowców. Spadek ilości reklamacji zanotowało 54% respondentów.

 

 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ