ISO 14001 – system zarządzania środowiskiem dla opornych – cz.5

Ciąg dalszy ISO 14001 – system zarządzania środowiskiem dla opornych – cz.4

certyfikat ISO 14001

Mamy już politykę środowiskową. Niedługo będziecie mogli obejrzeć ją na naszej stronie  www.ikmj.com.
Zgodnie z punktem 4.2 f normy ISO 14001 pozostało nam jej zakomunikowanie wszystkim stronom pracującym w naszej firmie oraz na jej rzecz. Nic prostszego! Wystarczy umieścić nasza politykę środowiskową na naszej stronie internetowej i rozesłać do wszystkich mail z linkiem do strony.
Przy tej okazji wypełniamy też wymagania punktu 4.2 g ISO 14001, które narzuca na nas wymóg publicznej dostępności polityki. Oczywiście powstaje pytanie. Czy w związku z wymaganiem w punkcie 4.2 f ISO 14001, musimy za każdym razem, gdy zatrudniamy nowego pracownika, współpracownika lub dostawcę zapoznać go z polityką środowiskową?

Tak, teraz podam sposoby jak to najprościej zrobić.

Pracownicy – podpisują zobowiązanie o treści:
Ja (niżej podpisany) zgadzam się na otrzymywanie poleceń służbowych za pomocą poczty elektronicznej z domeny (tutaj wpisać domenę, na której mamy konta pocztowe). Jednocześnie potwierdzam, że treści znajdujące się na stronie internetowej pod adresem (adres strony) będę traktował, jako regulamin pracy firmy (nazwa firmy) i będę się stosował do dokumentów zawartych na tej stronie.

Współpracownicy – do umowy o dzieło i/lub zlecenia dodajemy treść:
Potwierdzam, że treści znajdujące się na stronie internetowej pod adresem (adres strony) będę traktował, jako integralną część niniejszej umowy i będę się stosował do dokumentów zawartych na tej stronie.

Dostawcy – do umowy cywilnej:
Potwierdzam, że treści znajdujące się na stronie internetowej pod adresem (adres strony) będę traktował, jako integralną część niniejszej umowy i będę się stosował do dokumentów zawartych na tej stronie.

Dzięki tym zapisom mamy spełnione wymagania systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001 w zakresie polityki środowiskowej, jak i nadzoru nad dokumentacją (punkt 4.4.4 ISO 14001).

Zobacz wszystkie części:

Autor: Mariusz Mazur

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ