> IKMJ |Podstawowe założenia normy ISO 22000:2018 | | IKMJ | IKMJ |Podstawowe założenia normy ISO 22000:2018 | Podstawowe założenia normy ISO 22000:2018 – IKMJ | Podstawowe założenia normy ISO 22000:2018 – IKMJ |
certyfikat ISO 22000

Podstawowe założenia normy ISO 22000:2018

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (FSMS), zgodnego z normą ISO 22000, wynika zazwyczaj z chęci organizacji do wykazania większego zaangażowania w zapewnienie bezpieczeństwa żywności, niż tylko przez realizację obligatoryjnych przepisów prawnych.
Bezpieczeństwo żywności jest aspektem, który podlega ciągłym zmianom wynikającym z rozwoju biotechnologii i technologii produkcji, globalizacji i potrzeb rynku. Skutkuje to pojawianiem się  nowych wyzwań dla uczestników łańcucha żywnościowego, którzy starając się im sprostać, przyjmują za priorytet zapewnienie bezpieczeństwa żywności. Naprzeciw zmianom i wynikających z nich potrzebom organizacji uczestniczących w zapewnianiu bezpieczeństwa żywności, została znowelizowana norma ISO 22000, której nowe wydanie jest dostępne od czerwca 2018r.

Zapewnienie bezpieczeństwa żywności jest możliwe tylko przy zaangażowaniu wszystkich stron łańcucha żywnościowego. Mając to na względzie, norma ISO 22000:2018, określając wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, wskazuje na łączenie kluczowych elementów, którymi są interaktywna komunikacja, zarządzanie systemem, programy wstępne i zasady HACCP. Ponadto nowa norma ISO 22000:2018 bazuje na zasadach wspólnych dla wszystkich norm systemu zarządzania ISO:

  • Orientacja na klienta;
  • Przywództwo;
  • Zaangażowanie;
  • Podejście procesowe;
  • Doskonalenie;
  • Podejmowanie decyzji opartych na dowodach;
  • Zarządzanie relacjami.

Norma ISO 22000:2018 charakteryzuje się podejściem procesowym, opartym na zasadach cyklu PDCA (Plan-Do-Check-Act/ Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj) oraz podejściem opartym na ryzyku, które uwzględnia organizacyjną analizę ryzyka.
Podejście procesowe wymaga od organizacji działających zgodnie z ISO 22000, zdefiniowania zachodzących procesów oraz ich wzajemnej interakcji. Zastosowanie cyklu PDCA pozwala na odpowiednie zarządzanie procesem, zapewnienie niezbędnych zasobów i podejmowanie działań doskonalący, gdy tylko zostanie zidentyfikowana taka możliwość.
Podejście oparte na ryzyku umożliwia organizacji zidentyfikowanie czynników, które mogą spowodować, że nie zostaną osiągnięte cele dla realizowanych procesów i FSMS. Ponadto, prewencyjne podejście pozwala na wprowadzeniu środków kontroli, których celem jest minimalizowanie lub eliminowanie skutków zagrożeń.
Wdrożenie FSMS według zasad określonych w normie ISO 22000:2018 to sposób na usprawnienie i doskonalenie obszaru zapewnienia bezpieczeństwa żywności, ale również:

  • Zdolność to stałego dostarczania żywności, produktów i usług, które są bezpieczne, spełniają oczekiwania klienta i wymagania obowiązujących przepisów prawnych;
  • Uwzględnianie ryzyka związanego z wyznaczonymi celami
  • Możliwość wykazania zgodności z określonymi wymaganiami FSMS.

Pomożemy wdrożyć lub dostosować Twój system do wymagań normy ISO 22000:2018. Naszą pomoc dopasujemy odpowiednio do Twoich potrzeb. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu.

Źródła:
ISO 22000:2018 Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain

 

Autor: Bogumiła Mazur-Miłek (2333)

 

Dbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków