Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. HACCP muszę! ISO 22000 chcę!

HACCP ISO 22000

Gdy łańcuch żywnościowy staje się naszym udziałem, prawo żywnościowe to bezwzględnie obowiązująca nas kwestia. Pod tą definicją, kryją się przepisy prawne ustalające zasady wytwarzania i obrotu surowcami i produktami spożywczymi, w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

HACCP – muszę

Od 1 stycznia 2006r. państwa UE, zobowiązane są do przestrzegania tzw. Pakietu higienicznego. Pakiet to konsekwencja Rozporządzenia WE 178/2002 ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. Pakiet higieniczny dzielimy na rozporządzenia dotyczące zasad higieny środków spożywczych i rozporządzenia dotyczące zasad postępowania Urzędowych Kontroli. Zajmiemy się tylko kwestią higieny środków spożywczych, i tu Rozporządzenie WE 852/2004 zobowiązuje przedsiębiorcę przemysłu spożywczego do opracowania, wdrożenia i utrzymywania procedur opartych na zasadach HACCP (art.5 Rozporządzenia WE 852/2004). Drugim rozporządzeniem w tym obszarze jest Rozporządzenie WE 853/2004 ustanawia wymagania dotyczące środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, oraz uzupełnia zasady ustanowione w Rozporządzeniu WE 852/2004.

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2006 nr 171 poz.1225 z późn. zm.) jest polskim aktem prawnym definiującym wymagania higieniczne produkcji spożywczej, odwołując się do konieczności przestrzegania wymagań określonych w Rozporządzeniu WE 852/2004. Aktami wykonawczymi do wymienionej ustawy są rozporządzenia, z którymi zapoznajemy się odpowiednio dla prowadzonej działalności. Wymienione akty prawne nie pozostawiają złudzeń, wdrożenia zasad HACCP jest wymagane, w każdej firmie działającej w sektorze spożywczym.

ISO 22000 – chcę

Wdrożenie ISO 22000 nie zwalnia nas z przestrzegania przepisów prawna żywnościowego. ISO 22000 to norma, która wymaga opracowania programów wstępnych (GMP/GHP) oraz ustanowienia planu HACCP. Decydując się na większy pakiet jakim jest norma ISO 22000 zyskujemy znacznie więcej niż spełnienie wymagań prawnych.

Bez względu czy zdecydujemy się na wdrożenie normy ISO 22000, czy tylko podstawowych wymagań, jakimi są GMP/GHP i HACCP, musimy się zapoznać z wymaganiami prawnymi i absolutnie je spełniać.

Pamiętajmy, że regulacje prawne dotyczące aspektów bezpieczeństwa żywności i żywienia to nie osiągniecie współczesnego świata, już w Biblii znajdujemy przykładowy zapis prawa żywnościowego (Ks. Kapł., rozdz.11, 1-31).

Autor: Bogumiła Mazur-Miłek

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ