ISO/IEC 17025 – pytania i odpowiedzi

Pytanie klienta:

Podczas audytu akredytacyjnego na zgodność z ISO/IEC 17025 audytor wiodący z PCA zgłosił taką uwagę:
Jest pewna wątpliwość, co do prawidłowości nazwy tytułu szkolenia: „Kierownik Laboratorium i Audytor Wewnętrzny ds. Systemu Zarządzania Jakością w laboratorium badawczym i wzorcującym ISO/IEC 17025:2005„.
Systemy zarządzania jakością opisywane są normie ISO 9001, a tutaj (system zgodny z ISO / IEC 17025) mówi się TYLKO o systemie zarzadzania w laboratorium.

Odpowiedź:

Gdy opracowujemy systemy zarządzania zgodne z ISO 17025 dla laboratoriów badawczych czy też wzorcujących, podczas wizyt audytorów ze strony PCA, połowa audytorów PCA twierdzi, że systemy zarządzania zgodne z ISO/IEC 17025, a co za tym idzie dokumentacja tych systemów powinny zawierać w nazwie jakość. Wymagają by mówić o:

  1. Systemie zarządzania jakością laboratorium zgodnym z ISO 17025
  2. Księdze jakości  wg ISO 17025
  3. Procedurach jakości

Druga połowa zaś twierdzi, że są to systemy zarządzania laboratorium, nie mające nic wspólnego z jakością, gdyż z systemami zarządzania jakością mamy do czynienia w przypadku normy ISO 9001. Wymagają abyśmy mówili o:

  1. Systemie zarządzania zgodnym z ISO 17025
  2. Księdze księga systemu
  3. Procedurach systemu

Przy pierwszym audycie przejąłem się ta uwagą, lecz przy następnych traktowałem ją jako spór czysto akademicki.

Teraz rozpaczamy sprawę od strony poprawności merytorycznej:
Zarówno w normie ISO 9001 jak i w normie ISO 17025 są zawarte wytyczne dla systemów zarządzania jakością, przy czym norma ISO 9001 zawiera wytyczne, które może spełnić każda organizacja, natomiast norma ISO 17025 zawiera wytyczne tylko dla laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Norma ISO 17025 jest rozwinięciem normy ISO 9001 i zawiera ta normę w całości w swojej treści. Możemy to sprawdzić w załącznikach informacyjnych ISO 17025, gdzie znajdziemy powiązania pomiędzy tymi normami.
Dzięki tabela porównawczym pomiędzy normą ISO 17025, a normą ISO 9001 możemy również stwierdzić, że laboratorium, które spełnia wymagania normy ISO 17025, automatycznie spełnia również wymagania normy ISO 9001. Należy jednak pamiętać, że mechanizm ten nie działa w drugą stronę.

 

Autor: Mariusz Mazur

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ