Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJPolityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania | | Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJ Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJPolityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania | Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001.

 

Jednym z obowiązkowych i koniecznie wymaganych dokumentów Zintegrowanego Systemu zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 jest jego polityka jakości, środowiskowa i energetyczna. Można ją opisać zarówno w jednym dokumencie, jako Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania lub jako trzy oddzielne polityki. Powszechnie stosowane są obydwa rozwiązania. Z punktu widzenia zarządzania systemem wygodniejszym rozwiązaniem jest opracowanie jednej, wspólnej polityki. Od strony marketingowo – wizerunkowej chętniej stosowanym rozwiązaniem jest opracowanie i wdrożenie oddzielnych polityk dla wymagań każdej z norm wchodzących w zakres zintegrowanego systemu zarządzania. Wybór rozwiązania zależy od szczegółowych preferencji firmy i analizy korzyści dla każdego z nich. Określenie polityki firmy i zapewnienie jej wdrożenia jest obowiązkiem jej najwyższego kierownictwa.

Zobacz podobne  Jak badać satysfakcję klientów?

Najwyższe kierownictwo organizacji powinno zapewnić, że polityka zintegrowanego systemu zarządzania firmy wg wymagań norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001:

 • Jest odpowiednia do celu istnienia organizacji
 • Jest adekwatna do charakteru, skali oraz wpływów na środowisko jej działań, wyrobów i usług
 • Jest właściwa, biorąc pod uwagę charakter i skalę wykorzystania i zużycia energii przez organizację
 • Zawiera zobowiązanie ciągłego doskonalenia skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania oraz doskonalenie wyniku energetycznego
 • Zawiera zobowiązanie do spełniania mających zastosowanie wymagań prawnych i innych wymagań, do których spełnienia organizacja się zobowiązuje, w tym także tych, które dotyczą:
  • jakości,
  • aspektów środowiskowych,
  • zapobiegania zanieczyszczeniom
  • wymagań związanych z wykorzystaniem, wydajnością i zużyciem energii
 • Tworzy ramy do ustanowienia i przeglądu celów i zadań jakościowych, środowiskowych i energetycznych
 • Zawiera zobowiązanie do zapewnienia dostępności informacji i wszelkich zasobów niezbędnych dla osiągnięcia celów i realizacji zadań
 • Wspiera kupowanie energooszczędnych produktów i usług oraz projekt na rzecz poprawy wyniku energetycznego
 • Jest udokumentowana, wdrożona i utrzymywana
 • Jest zakomunikowana wszystkim osobom pracującym dla lub w imieniu firmy, zrozumiała i znana w organizacji
 • Jest publicznie dostępna
 • Jest przeglądana pod względem jej ciągłej przydatności i aktualizowana w miarę potrzeb.
Zobacz podobne  Czy trzeba numerować dokumentację ISO 14001?

 

Źródło:

 • Norma PN-EN ISO 9001:2009; Systemy zarządzania jakością – Wymagania,
 • Norma PN-EN ISO 14001:2005; Systemu zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania,
 • Norma PN-EN ISO 50001:2012; Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania,
 • Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych Instytutu Kształcenia Menadżerów Jakości.

Autor: Bartosz Gamza

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków