IKMJ » Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania IKMJPolityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania | Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania – IKMJ Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania – IKMJ

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001.

 

Jednym z obowiązkowych i koniecznie wymaganych dokumentów Zintegrowanego Systemu zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 jest jego polityka jakości, środowiskowa i energetyczna. Można ją opisać zarówno w jednym dokumencie, jako Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania lub jako trzy oddzielne polityki. Powszechnie stosowane są obydwa rozwiązania. Z punktu widzenia zarządzania systemem wygodniejszym rozwiązaniem jest opracowanie jednej, wspólnej polityki. Od strony marketingowo – wizerunkowej chętniej stosowanym rozwiązaniem jest opracowanie i wdrożenie oddzielnych polityk dla wymagań każdej z norm wchodzących w zakres zintegrowanego systemu zarządzania. Wybór rozwiązania zależy od szczegółowych preferencji firmy i analizy korzyści dla każdego z nich. Określenie polityki firmy i zapewnienie jej wdrożenia jest obowiązkiem jej najwyższego kierownictwa.

Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

Najwyższe kierownictwo organizacji powinno zapewnić, że polityka zintegrowanego systemu zarządzania firmy wg wymagań norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001:

 • Jest odpowiednia do celu istnienia organizacji
 • Jest adekwatna do charakteru, skali oraz wpływów na środowisko jej działań, wyrobów i usług
 • Jest właściwa, biorąc pod uwagę charakter i skalę wykorzystania i zużycia energii przez organizację
 • Zawiera zobowiązanie ciągłego doskonalenia skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania oraz doskonalenie wyniku energetycznego
 • Zawiera zobowiązanie do spełniania mających zastosowanie wymagań prawnych i innych wymagań, do których spełnienia organizacja się zobowiązuje, w tym także tych, które dotyczą:
  • jakości,
  • aspektów środowiskowych,
  • zapobiegania zanieczyszczeniom
  • wymagań związanych z wykorzystaniem, wydajnością i zużyciem energii
 • Tworzy ramy do ustanowienia i przeglądu celów i zadań jakościowych, środowiskowych i energetycznych
 • Zawiera zobowiązanie do zapewnienia dostępności informacji i wszelkich zasobów niezbędnych dla osiągnięcia celów i realizacji zadań
 • Wspiera kupowanie energooszczędnych produktów i usług oraz projekt na rzecz poprawy wyniku energetycznego
 • Jest udokumentowana, wdrożona i utrzymywana
 • Jest zakomunikowana wszystkim osobom pracującym dla lub w imieniu firmy, zrozumiała i znana w organizacji
 • Jest publicznie dostępna
 • Jest przeglądana pod względem jej ciągłej przydatności i aktualizowana w miarę potrzeb.
Zobacz podobne  Zaczynamy odliczanie! Jesteś gotowy na zmiany?

 

Źródło:

 • Norma PN-EN ISO 9001:2009; Systemy zarządzania jakością – Wymagania,
 • Norma PN-EN ISO 14001:2005; Systemu zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania,
 • Norma PN-EN ISO 50001:2012; Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania,
 • Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych Instytutu Kształcenia Menadżerów Jakości.

Autor: Bartosz Gamza

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków