IKMJ » Przykładowe odpowiedzialności Pełnomocników w Zintegrowanym Systemie Zarządzania IKMJPrzykładowe odpowiedzialności Pełnomocników w Zintegrowanym Systemie Zarządzania | Przykładowe odpowiedzialności Pełnomocników w Zintegrowanym Systemie Zarządzania – IKMJ Przykładowe odpowiedzialności Pełnomocników w Zintegrowanym Systemie Zarządzania – IKMJ

Przykładowe odpowiedzialności Pełnomocników w Zintegrowanym Systemie Zarządzania

Przedsiębiorstwo decydujące się na wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością powołuje swojego przedstawiciela ds. ZSZ w randze pełnomocnika. Pełnomocnik powinien zajmować specjalne miejsce w hierarchii organizacyjnej przedsiębiorstwa. Prócz tego należy określić jego odpowiedzialności, kompetencje i zadania. Takie umiejscowienie Pełnomocnika ds. SZJ przedstawia rys. 1.

Rys. 1

Niniejszy tekst ma na celu przedstawienie przykładowych podstawowych odpowiedzialności Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz Pełnomocników ds. BHP, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej w ZSZ. Opracowanie powstało w oparciu o rozwiązania stosowanie w jednej z polskich firm dystrybucyjnych działających w branży energetycznej i ma charakter poglądowy.

Zintegrowany System Zarządzania jest utrzymywany zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009 System zarządzania jakością – Wymagania, PN-EN ISO 14001:2005 System zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania oraz PN-N-18001:2004 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania.

Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

W firmie przedstawicielem Najwyższego Kierownictwa w zakresie ZSZ jest Pełnomocnik ds. ZSZ. Jest on jednocześnie pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz stale współpracuje z Pełnomocnikami ds. BHP, Ochrony Środowiska (Oś.) i Ochrony Przeciwpożarowej (Ppoż.), którzy wspierają utrzymywanie oraz doskonalenie ZSZ.

Odpowiedzialności poszczególnych pracowników firmy dystrybucyjnej w ramach ZSZ zostały dogłębnie przedstawione w instrukcjach, procedurach oraz kartach stanowiskowych, ponadto zawarte są one również w regulaminie pracy firmy dystrybucyjnej. Wszelkie ewentualne i dodatkowe uprawnienia nadawane są przez Zarząd firmy w pełnomocnictwach. Odpowiedzialności Pełnomocnika ds. ZSZ zawarte są w tabeli 1.

Tabela 1

 

Tabela 2

Zgodnie z informacją podaną we wstępie przedstawione dane są jedynie przykładowymi zakresami obowiązków. Nie należy traktować ich, jako wyznacznika. Jest to jedynie materiał pomocniczy i przykład rozwiązań zaimplementowanych w oparciu o wymagania norm w jednej z firm działających w branży energetycznej.

Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

 

Autor: Katarzyna Kaczmarczyk

Literatura:

Hamrol A, Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków