OHSAS 18001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Przedsiębiorstwa, w których pracownicy są szczególnie narażeni na utratę zdrowia lub życia, powinny wprowadzić System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. W wypadku tego systemu nie ma jednak jednolitej normy ISO dla wszystkich krajów, co wynika z faktu stosowania przepisów BHP od bardzo dawna, na długo przed tworzeniem jakichkolwiek uniwersalnych norm. Ilość sposobów, na które dbano o bezpieczeństwo pracowników spowodowała, że nie dało się wtłoczyć ich w jedną normę. Jednocześnie nie chciano całkowicie rezygnować z tego typu regulacji, dlatego unormowania z serii 18000 traktuje się jako wytyczne dla norm krajowych. Do najpopularniejszej regulacji w zakresie BHP należy norma OHSAS 18001. Wśród wielu krajów także Polska ma swoją własną regulację, w której, podobnie jak inne państwa, uwzględniła wytyczne ISO. Jest to norma PN-N 18001.

Normy OHSAS 18001 obejmują sześć najważniejszych sekcji. Zasadniczym elementem systemu jest stała analiza i zapobieganie zagrożeniu wypadkami i związanymi z nimi szkodami dla personelu i majątku przedsiębiorstwa. Filar stanowi natomiast zaangażowanie pracowników w rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa.

Co daje wdrożenie tego systemu?
Przede wszystkim, oprócz zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy, łączy się to ze zmniejszeniem kosztów, podnosi wiarygodność kredytową i ubezpieczeniową firmy. Zachętą do wdrożenia są także rzadsze niż u innych, nieposiadających certyfikatu firm, kontrole Państwowej Inspekcji Pracy.

 

autor: Mariusz Mazur

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ