zintegrowany-system-iso

Zintegrowany System Zarządzania ISO – checklist

Lista sprawdzająca poprawność opracowanej dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001

Aby skutecznie wdrożyć Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Energią według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 (ZSZ) należy we własnym zakresie lub z pomocą zewnętrznego konsultanta opracować stosowną dokumentację takiego systemu. Po jej opracowaniu trzeba się upewnić czy nasza dokumentacja jest wystarczająca, kompletna i spełnia wszystkie wymagania w/w norm i ich konieczne minimum. Aby ułatwić sobie takie zadanie można opracować listę sprawdzającą lub listę pytań, która to zweryfikuje.

Taka lista sprawdzająca (lista pytań) mogłaby wyglądać następująco:

 • Czy formalnie powołano Pełnomocnika ds.  Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001,
 • Czy Właściciel, Prezes, Dyrektor Zarządzający wydał zarządzenie wewnętrzne informujące o rozpoczęciu prac na wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz wprowadzające odpowiednią strukturę organizacyjną uwzględniającą osobę Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • Czy formalnie powołano Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • Czy opracowano Politykę Jakości, Środowiskową i Energetyczną przedsiębiorstwa,
 • Czy określone są zakresy kompetencji i odpowiedzialności pracowników?
 • Czy określono zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania?
 • Czy ustalono mapę procesów zachodzących w firmie związanych z Zintegrowanym Systemem Zarządzania?
 • Czy opracowano Księgę Zintegrowanego Systemu Zarządzania?
 • Czy określono wykluczenia z systemu i czy są one uzasadnione?
 • Czy opracowano  procedury lub sposoby postępowania, załączniki, formularze, rejestry, których wymagają normy ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001, dotyczące obszarów:
  • Nadzoru nad dokumentami (wspólne: ISO 9001, ISO14001, ISO 50001)?
  • Nadzoru nad zapisami (wspólne: ISO 9001, ISO14001, ISO 50001)?
  • Audytu wewnętrznego (wspólne: ISO 9001, ISO14001, ISO 50001)?
  • Niezgodności, korekt, działań korygujących i zapobiegawczych (wspólne: ISO 9001, ISO14001, ISO 50001)?
  • Przeglądu zarządzania (wspólne: ISO 9001, ISO14001, ISO 50001)?
  • Wymagań prawnych i innych oraz oceny zgodności z tymi wymaganiami (wspólne: ISO 9001, ISO14001, ISO 50001)?
  • Kompetencji, szkoleń i świadomości (wspólne: ISO 9001, ISO14001, ISO 50001)?
  • Ustalenia celów, zadań dotyczących jakości, środowiska i zużycia energii oraz planów działań w tym zakresie (wspólne: ISO 9001, ISO14001, ISO 50001)?
  • Monitorowania, pomiarów, mierzenia i analizy jakości, środowiska i efektywności energetycznej (wspólne: ISO 9001, ISO14001, ISO 50001)?
  • Zakupów (wspólne: ISO 9001, ISO14001, ISO 50001)?
  • Zarządzania infrastrukturą i środowiskiem pracy (wspólne: ISO 9001, ISO14001, ISO 50001)?
  • Nadzoru nad sprzętem kontrolno – pomiarowym (wspólne: ISO 9001, ISO14001, ISO 50001)?
  • Projektowania (wspólne: ISO 9001, ISO 50001)?
  • Komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, w tym skarg i zapytań z zewnątrz (wspólne: ISO 14001, ISO 50001)?
  • Sterowania operacyjnego (wspólne: ISO 14001, ISO 50001)?
  • Badania satysfakcji klienta (ISO 9001)?
  • Aspektów środowiskowych (ISO 14001)?
  • Gotowości i reagowania na awarie (ISO 14001)?
  • Planowania energetycznego (ISO 50001)?
  • Przeglądu energetycznego (ISO 50001)?
  • Określenia energii bazowej (ISO 50001)?
  • Zdefiniowania Wskaźników Wyniku Energetycznego – WWE (ISO 50001)?
  • Projektowania wyniku energetycznego (ISO 50001)?

 

 

Źródło:

 • Norma PN-EN ISO 9001:2009; Systemy zarządzania jakością – Wymagania,
 • Norma PN-EN ISO 14001:2005; Systemu zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania,
 • Norma PN-EN ISO 50001:2012; Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania,
 • Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych Instytutu Kształcenia Menadżerów Jakości.

Autor: Bartosz Gamza – Specjalista ds. systemów zarządzania – Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości

 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ