> IKMJ |Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 – cz. 8 | | IKMJ | IKMJ |Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 – cz. 8 | Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 – cz. 8 – IKMJ | Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 – cz. 8 – IKMJ |

Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 – cz. 8

Ciąg dalszy: Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001

 

Różnice pomiędzy wdrożeniem systemów zarządzania jako przygotowanie do certyfikacji, a wdrożeniem jako narzędzie wsparcia zarządzania. Zalety i wady poszczególnych rozwiązań na podstawie Sytemu Zarządzania Jakością według ISO 9001, Systemu Zarządzania Środowiskowego według ISO 14001 oraz  Systemu Zarządzania Energią  ISO 50001CZĘŚĆ 8.

 

Oprócz popularnych Systemów Zarządzania: Jakością wg ISO 9001 i Środowiskowego wg ISO 14001, w firmach coraz częściej wdrażane są Systemy Zarządzania Energią wg ISO 50001. Jest to stosunkowo nowy i zdobywający dopiero uznanie system zarządzania niejako uzupełniający System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 i posiadający także podobną strukturę. Systemy Zarządzania Energią powszechnie uznawane są za przyszłościowe w dobie zwiększających się cały czas i odgórnie nakładanych przez państwo i Unię Europejską wymogów związanych z coraz bardziej efektywnym wykorzystywaniem dostępnych źródeł energii. Systemy wdrożone wg ISO 50001, po ich wdrożeniu, przynoszą także konkretne, wymierne korzyści dla firmy.

Zobacz podobne  Certyfikat ISO bez tajemnic! Jak Samodzielnie wdrożyć ISO 9001?

System Zarządzania Energią zgodny z normą ISO 50001, podobnie jak systemy zgodne z ISO 9001 jak i z ISO 14001, w celu przygotowania do certyfikacji wymaga wdrożenia przynajmniej określonego minimum dotyczącego zakresu systemu jak i jego dokumentacji, aby w sposób wystarczający spełnić wszystkie wymagania normy.

W przypadku normy ISO 50001, aby osiągnąć zgodność systemu z tą normą i spełniać jej minimalne wymagania, a więc wdrożyć system jako przygotowanie do certyfikacji, należy opracować i wdrożyć system i jego dokumentację postępują w następujący sposób:

 • Utworzyć w firmie zespół, który zajmie się wdrożeniem systemu,
 • Opracować harmonogram wdrożenia systemu i postępować ściśle z jego założeniami,
 • Powołać Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Energią ISO 50001,
 • Właściciel, Prezes, Dyrektor Zarządzający powinien wydać zarządzenie wewnętrzne informujące o rozpoczęciu prac na wdrażaniem Systemu Zarządzania Energią według normy ISO 50001 oraz wprowadzające odpowiednią strukturę organizacyjną uwzględniającą osobę Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Energią,
 • Opracować i wdrożyć Politykę Energetyczną przedsiębiorstwa,
 • Określić zakres i granice Systemu Zarządzania Energią,
 • Firma powinna zapewnić, że pracownicy związani z wykorzystaniem energii są kompetentni, a więc posiadający odpowiednie doświadczenie i przeszkolenie (wspólne z ISO 9001 i ISO 14001),
 • Opracować i wdrożyć procedury lub sposoby postępowania wraz z odpowiednimi załącznikami czy formularzami, a także przechowywać zapisy, których wymaga norma ISO 50001, dotyczące obszarów:
  • Planowanie energetyczne
  • Wymagania prawne i inne (wspólne z ISO 9001 i ISO14001)
  • Przegląd energetyczny
  • Określenia energii bazowej,
  • Zdefiniowania Wskaźników Wyniku Energetycznego (WWE),
  • Ustalenia celów i zadań energetycznych i planów działań w zakresie zarządzania energią,
  • Komunikacji (wspólne z ISO 14001),Nadzoru nad dokumentami (wspólne z ISO 9001 i ISO 14001),
  • Sterowania operacyjnego (wspólne z ISO 14001),
  • Projektowania wyniku energetycznego
  • Zakupów usług energetycznych,
  • Monitorowania, mierzenia i analizy (wspólne, z ISO 9001 i ISO 14001),
  • Audytu wewnętrznego (wspólne z normą ISO 9001 i ISO 14001),
  • Niezgodności, korekt, działań korygującymi i zapobiegawczymi (wspólne z ISO 9001 i ISO 14001),
  • Nadzoru nad zapisami (wspólne z normą ISO 9001 i ISO 14001),
  • Przeglądu zarządzania (wspólne z ISO 9001 i ISO 14001).
Zobacz podobne  Certyfikat ISO bez tajemnic! Jak Samodzielnie wdrożyć ISO 9001?

Dokumentacja Systemu Zarządzania Energią może mieć dowolną formę i może wykorzystywać dowolny rodzaj nośnika. Procedury natomiast mogą być łączone lub rozdzielane na bardziej szczegółowe  według uznania wdrażającego. Zakres i granice Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001 w przedsiębiorstwie mogą być różne w zależności od skali organizacji i charakteru jej działalności, złożoności procesów i interakcji między nimi, kompetencji personelu i charakterystyki rynku na jakim działa firma.

 

Źródło:

 • Norma PN-EN ISO 50001:2012; Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania,

W dalszej części zostanie szczegółowo opisany pozostały wariant wdrożenia, jego zalety i wady na podstawie stosunkowo nowego standardu ISO 50001 dotyczącego systemów zarządzania energią.

 

Autor: Bartosz Gamza

Dbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków