IKMJ |Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 – cz. 8 | | IKMJ | IKMJ |Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 – cz. 8 | Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 – cz. 8 – IKMJ | Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 – cz. 8 – IKMJ |

Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 – cz. 8

Ciąg dalszy: Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001

 

Różnice pomiędzy wdrożeniem systemów zarządzania jako przygotowanie do certyfikacji, a wdrożeniem jako narzędzie wsparcia zarządzania. Zalety i wady poszczególnych rozwiązań na podstawie Sytemu Zarządzania Jakością według ISO 9001, Systemu Zarządzania Środowiskowego według ISO 14001 oraz  Systemu Zarządzania Energią  ISO 50001CZĘŚĆ 8.

 

Oprócz popularnych Systemów Zarządzania: Jakością wg ISO 9001 i Środowiskowego wg ISO 14001, w firmach coraz częściej wdrażane są Systemy Zarządzania Energią wg ISO 50001. Jest to stosunkowo nowy i zdobywający dopiero uznanie system zarządzania niejako uzupełniający System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 i posiadający także podobną strukturę. Systemy Zarządzania Energią powszechnie uznawane są za przyszłościowe w dobie zwiększających się cały czas i odgórnie nakładanych przez państwo i Unię Europejską wymogów związanych z coraz bardziej efektywnym wykorzystywaniem dostępnych źródeł energii. Systemy wdrożone wg ISO 50001, po ich wdrożeniu, przynoszą także konkretne, wymierne korzyści dla firmy.

System Zarządzania Energią zgodny z normą ISO 50001, podobnie jak systemy zgodne z ISO 9001 jak i z ISO 14001, w celu przygotowania do certyfikacji wymaga wdrożenia przynajmniej określonego minimum dotyczącego zakresu systemu jak i jego dokumentacji, aby w sposób wystarczający spełnić wszystkie wymagania normy.

W przypadku normy ISO 50001, aby osiągnąć zgodność systemu z tą normą i spełniać jej minimalne wymagania, a więc wdrożyć system jako przygotowanie do certyfikacji, należy opracować i wdrożyć system i jego dokumentację postępują w następujący sposób:

 • Utworzyć w firmie zespół, który zajmie się wdrożeniem systemu,
 • Opracować harmonogram wdrożenia systemu i postępować ściśle z jego założeniami,
 • Powołać Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Energią ISO 50001,
 • Właściciel, Prezes, Dyrektor Zarządzający powinien wydać zarządzenie wewnętrzne informujące o rozpoczęciu prac na wdrażaniem Systemu Zarządzania Energią według normy ISO 50001 oraz wprowadzające odpowiednią strukturę organizacyjną uwzględniającą osobę Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Energią,
 • Opracować i wdrożyć Politykę Energetyczną przedsiębiorstwa,
 • Określić zakres i granice Systemu Zarządzania Energią,
 • Firma powinna zapewnić, że pracownicy związani z wykorzystaniem energii są kompetentni, a więc posiadający odpowiednie doświadczenie i przeszkolenie (wspólne z ISO 9001 i ISO 14001),
 • Opracować i wdrożyć procedury lub sposoby postępowania wraz z odpowiednimi załącznikami czy formularzami, a także przechowywać zapisy, których wymaga norma ISO 50001, dotyczące obszarów:
  • Planowanie energetyczne
  • Wymagania prawne i inne (wspólne z ISO 9001 i ISO14001)
  • Przegląd energetyczny
  • Określenia energii bazowej,
  • Zdefiniowania Wskaźników Wyniku Energetycznego (WWE),
  • Ustalenia celów i zadań energetycznych i planów działań w zakresie zarządzania energią,
  • Komunikacji (wspólne z ISO 14001),Nadzoru nad dokumentami (wspólne z ISO 9001 i ISO 14001),
  • Sterowania operacyjnego (wspólne z ISO 14001),
  • Projektowania wyniku energetycznego
  • Zakupów usług energetycznych,
  • Monitorowania, mierzenia i analizy (wspólne, z ISO 9001 i ISO 14001),
  • Audytu wewnętrznego (wspólne z normą ISO 9001 i ISO 14001),
  • Niezgodności, korekt, działań korygującymi i zapobiegawczymi (wspólne z ISO 9001 i ISO 14001),
  • Nadzoru nad zapisami (wspólne z normą ISO 9001 i ISO 14001),
  • Przeglądu zarządzania (wspólne z ISO 9001 i ISO 14001).

Dokumentacja Systemu Zarządzania Energią może mieć dowolną formę i może wykorzystywać dowolny rodzaj nośnika. Procedury natomiast mogą być łączone lub rozdzielane na bardziej szczegółowe  według uznania wdrażającego. Zakres i granice Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001 w przedsiębiorstwie mogą być różne w zależności od skali organizacji i charakteru jej działalności, złożoności procesów i interakcji między nimi, kompetencji personelu i charakterystyki rynku na jakim działa firma.

 

Źródło:

 • Norma PN-EN ISO 50001:2012; Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania,

W dalszej części zostanie szczegółowo opisany pozostały wariant wdrożenia, jego zalety i wady na podstawie stosunkowo nowego standardu ISO 50001 dotyczącego systemów zarządzania energią.

 

Autor: Bartosz Gamza

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków