> IKMJ |Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 – cz. 9 | | IKMJ | IKMJ |Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 – cz. 9 | Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 – cz. 9 – IKMJ | Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 – cz. 9 – IKMJ |

Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 – cz. 9

Różnice pomiędzy wdrożeniem systemów zarządzania jako przygotowanie do certyfikacji, a wdrożeniem jako narzędzie wsparcia zarządzania. Zalety i wady poszczególnych rozwiązań na podstawie Sytemu Zarządzania Jakością według ISO 9001, Systemu Zarządzania Środowiskowego według ISO 14001 oraz  Systemu Zarządzania Energią  ISO 50001 – CZĘŚĆ 9- OSTATNIA.

 

System Zarządzania Energią według normy ISO 50001, a także inne systemy zarządzania, takie jak bardzo popularne zgodne z normą ISO 9001 Systemy Zarządzania Jakością i jak i nie mniej znane i stosowane Systemy Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001, oprócz wdrożenia tylko jako przygotowanie do certyfikacji, czyli wdrożenie minimalnego zakresu systemu i tylko bezwzględnie wymaganej dokumentacji, można także wdrożyć jako kompleksowe narzędzie wsparcia zarządzania obszarem wykorzystania energii. System Zarządzania Energią wdrożony w ten sposób, oprócz obligatoryjnie wymaganego normą ISO 50001 zakresu, może, a nawet powinien zawierać także inne, wdrożone, dodatkowe procedury i ewentualnie narzędzia, metody i techniki zarządzania, które pozwalają kompleksowo zarządzać całym obszarem zużycia energii w przedsiębiorstwie. Firma posiadająca System Zarządzania Energią ISO 50001 ma  szerokie pole do manewru i najczęściej tworzone są dodatkowe, zróżnicowane procedury, które ściśle mają związek z charakterem działalności danego przedsiębiorstwa. Przykładami takich dokumentów mogą być procedury dotyczące obszarów:

  • Planowania energetycznego,
  • Przeglądu energetycznego,
  • Celów energetycznych,
  • Zadań energetycznych,
  • Planów działań w zakresie zarządzania energią,
  • Projektowania nowych, zmodyfikowanych i odnawianych obiektów, wyposażenia, systemów i procesów, które mogą mieć znaczący wpływ na wynik energetyczny,
  • Zakupów usług energetycznych, produktów, wyposażenia i energii,
  • Monitorowania, mierzenia i analizy kluczowych charakterystyk, które określają wynik energetyczny.
Zobacz podobne  Certyfikat ISO bez tajemnic! Jak Samodzielnie wdrożyć ISO 9001?

W przypadku procedur z wyżej wymienionego zakresu istnieją praktycznie nieograniczone możliwości ich wdrożenia i stosowania oraz wykorzystania odpowiednich  narzędzi, metod i technik zarządzania, które pozwalają kompleksowo kierować Systemem Zarządzania Energią ISO 50001 jak i całym obszarem zużycia energii w firmie w ogóle. Wszystko zależy od charakteru prowadzonej przez daną firmę działalności jak, samej kreatywności pracowników, chęci i potrzeby działania w tym obszarze.

Ponieważ normy ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 mają wiele cech wspólnych ułatwia to wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami tych trzech wymienionych norm. Pod  względem kosztowym, organizacyjnym i nakładu pracy wdrożenie takiego rozwiązania jest zdecydowanie korzystniejsze dla firmy niż miało by to miejsce w przypadku wdrożenia wymagań każdej z tych norm oddzielnie. Wszystko jednak zależy od zaangażowania najwyższego kierownictwa przedsiębiorstwa, planowanych nakładów, możliwości i charakteru prowadzonej działalności.

Zobacz podobne  Certyfikat ISO bez tajemnic! Jak Samodzielnie wdrożyć ISO 9001?

 

Źródło:

  • Norma PN-EN ISO 50001:2012; Systemy zarządzania jakością – wymagania,
  • Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych Instytutu Kształcenia Menadżerów Jakości.

 

Autor: Bartosz Gamza

Artykuł jest ostatnią częścią serii:  Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001. Pozostałe części znajdziesz tutaj:

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4

Część 5

Część 6

Część 7

Część 8

Dbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków