> Zarządzanie zmianą - od czego zacząć? | IKMJ | IKMJ |Zarządzanie zmianą – wprowdzenie | Zarządzanie zmianą – wprowdzenie – IKMJ | Zarządzanie zmianą – wprowdzenie – IKMJ |
przewodnik ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą – wprowdzenie

Przewodnik do systemu zarządzania jakością – Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

Zobacz wszystkie części przewodnika!

Jak podaje Wikipedia: „Zmiana organizacyjna” jest definiowana jako:

 1. każda istotna modyfikacja jakiejś części organizacji (R.W. Woodman)
 2. zmiana organizacyjna może dotyczyć każdego aspektu organizacji i może pociągnąć za sobą skutki daleko wykraczające poza obszar, w którym się odbywa (W. Pasemore)
 3. to przekształcenie istniejącego układu według ustalonych procedur przemieniające równocześnie rezultaty tego przekształcenia ukierunkowane przez celowość działań organizacji (E. Masłyk-Musiał).
 4. Zarządzanie zmianą to komplementarne do samej zmiany działania i techniki wspierające proces zmiany, których celem jest akceptacja zmiany w organizacji (Roman Wendt).

Nie będę przytaczał definicji zarządzania zmianą, bo w literaturze jest ich bardzo wiele, a to utrudni nam zrozumienie, czym ono jest.
Nie będę prowadził dywagacji teoretycznych i terminologicznych, co należy rozumieć i jak należy rozumieć przez określone pojęcia.
Wytłumaczę to w sposób praktyczny, prosty-jak dyrektor dyrektorowi ;).
Nasze firmy, fundacje, kościoły, urzędy, stowarzyszenia (i inne organizacje) posiadają pewną organizację prowadzenia (załatwiania) spraw. Przykłady:

 • Sposób organizacji i prowadzenia budowy
 • Sposób rozpatrywania wniosku o wycinkę drzewa
 • Sposób wydawania decyzji administracyjnej
 • Sposób organizacji ślubu
Zobacz podobne  Certyfikat ISO bez tajemnic! Jak Samodzielnie wdrożyć ISO 9001?

Z reguły, jeżeli w naszych organizacjach nie zmieniają się ludzie, sposób prowadzenia spraw jest stały.
Jednak dnia pewnego przychodzi konieczność i coś trzeba zmienić w naszej organizacji. Zmiana może być dowolna:

 • Wprowadzenie nowego człowieka
 • Wprowadzenie nowego programu (zgroza)
 • Zastąpienie człowieka.
 • Oszczędzenie czasu
 • Oszczędzenie pieniędzy!

Gdy zaczynamy wprowadzać zmianę, świadomie lub nie, zarządzamy nią. Jak wiemy doskonale z własnego doświadczenia, zmiany rodzą CHAOS. To on dezorganizuje nam pracę, wydłuża wszystko w nieskończoność lub jeszcze dłużej! Generuje nadgodziny i robocze soboty. Przez niego powstaje wszelkie zło tego świata!

Dlaczego tak się dzieje?

Wprowadzenie zmiany do organizacji, nawet drobnej, powoduje zmianę bardzo dużej ilości ciągów komunikacyjnych (procesów) i ich wzajemnego oddziaływania. Jedna zmiana powoduje wiele zmian, a każda z tych zmian powoduje kolejne zmiany, itd. w postępie geometrycznym. Już wiemy skąd bierze się CHAOS.

Zobacz podobne  Certyfikat ISO bez tajemnic! Jak Samodzielnie wdrożyć ISO 9001?

Jak temu przeciwdziałać?

Stare powiedzenie, zdaje się chińskie, przekazuje nam taką mądrość:

„Szczęście sprzyja przygotowanym!” (Sun Zi, VI w p.n.e.)

Prawidłowe zarządzanie zmianą polega na:

 • Określeniu, co chcemy zmienić?
 • Określeniu, co przez zmianę chcemy osiągnąć?
 • Określeniu, co utracimy, gdy nie zrobimy zmiany?
 • Jak to chcemy zmienić?
 • W jakim czasie chcemy to zmienić?
 • Ile nas to będzie kosztować?
 • Co zrobimy, gdy nie uda nam się dokonać zmiany?

Aby szczęście nam sprzyjało musimy być przygotowani do zmiany i nie wprowadzać jej, gdy nie jesteśmy przygotowani. Dopiero, gdy odpowiemy sobie na powyższe pytania (również na liczbach), możemy uznać że jesteśmy przygotowani do zmiany.
W kolejnym artykule opiszę jak zaplanować zmianę.

Zobacz podobne  Certyfikat ISO bez tajemnic! Jak Samodzielnie wdrożyć ISO 9001?

 

Autor: Mariusz Mazur (856)

Dbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków