> ISO 17025 PT LLC IKMJ |ISO 17025 – porównania międzylaboratoryjne – badania biegłości | ISO 17025 – porównania międzylaboratoryjne – badania biegłości – IKMJ | ISO 17025 – porównania międzylaboratoryjne – badania biegłości – IKMJ |

ISO 17025 – porównania międzylaboratoryjne – badania biegłości

ISO 17025PT/ILC dla laboratoriów badawczych

Zgodnie z wymaganiami normy ISO 17025 oraz wymaganiami PCA zawartymi w dokumencie DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości, laboratorium badawcze przystępujące do akredytacji metod badawczych ma obowiązek uczestniczyć w badaniach biegłości.

Aby spełnić to wymaganie laboratorium ma kilka możliwości.

  1. Wariant pierwszy to przystąpienie do programu badania biegłości prowadzonych przez organizatorów badań biegłości, akredytowanego na zgodność z normą ISO 17043 Ocena zgodności – Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości. Organizatorów badan biegłości możemy znaleźć na stronach jednostek akredytowanych. Ich pełny wykaz możemy znaleźć na stronie IAF. Jednak najprostszą metodą jest wpisanie w Google hasła „badania biegłości”, co pozwoli nam na wyszukanie organizatorów badań.
  2. Druga możliwość, to udział w porównaniu miedzylaboratoryjnym. Możemy tego dokonać, jeżeli nie mamy możliwości skorzystania z badania biegłości. Laboratorium, z którym chcemy się porównać musi spełnić kilka warunków. Podmiot taki musi posiadać akredytację na zgodność z ISO 17025, dokonywać badań tych samych, co my wartości, lecz może badania wykonywać inna niż nasza metodą.
  3. Istnieje też trzecia możliwość. Laboratorium nie ma możliwości skorzystania z badań biegłości, nie ma też laboratorium akredytowanego, które chciałoby dokonać porównać! Co zrobić w takim przypadku? Możemy dokonać porównania z laboratorium nieakredytowanym na zgodność z ISO 17025, które jest wiodącym ośrodkiem badawczym w kraju. Za takie podmioty uważać należy wszystkie laboratoria Polskiej Akademii Nauk. W następnej kolejności będą to laboratoria renomowanych uczelni, AGH, WAT.
  4. Wariant czwarty to brak udziału w porównaniach międzylaboratoryjnych. Aby PCA dopuściło taką możliwość musimy wykluczyć wcześniejsze trzy warianty. Oczywiście musimy udokumentować braki możliwości udziału w porównaniach.

Jak udokumentować wariant 4 i uzyskać akredytację na zgodność z ISO 17025 przedstawię w następnym odcinku.

 

Normy przywołane w publikacji:

PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących

PN-EN ISO/IEC 17043:2011 Ocena zgodności — Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości

 

Autor: Mariusz Mazur

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ