> IKMJ |Jak ustalić kontekst organizacji według ISO 9001? | | IKMJ | IKMJ |Jak ustalić kontekst organizacji według ISO 9001? | Jak ustalić kontekst organizacji według ISO 9001? – IKMJ | Jak ustalić kontekst organizacji według ISO 9001? – IKMJ |

Jak ustalić kontekst organizacji według ISO 9001?

Część 1

Ustalenie kontekstu organizacji wymaga od nas szerszego spojrzenia na nasza organizację i jej otoczenie.

Najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie tabeli w której stworzymy następujące pozycje:

 1. Interesariusz

 2. Rodzaj interesariusza:

  1. wewnętrzny

  2. zewnętrzny

 3. Kategoria interesariusza:

  1. administracja

  2. udziałowcy

  3. dostawcy

  4. dostawcy usług finansowych

  5. klienci

  6. środowisko – społeczeństwo

 4. Potrzeby interesariusza względem naszej organizacji – Czego potrzebuje od nas interesariusz?

 5. Oczekiwania interesariusza względem nas – Czego oczekuje od nas interesariusz?

 6. Jak Interesariusz może wpłynąć pozytywnie na nasze cele biznesowe?

 7. Jak Interesariusz może wpłynąć pozytywnie na nasze cele jakościowe?

 8. Jak Interesariusz może wpłynąć negatywnie na nasze cele biznesowe?

 9. Jak Interesariusz może wpłynąć negatywnie na nasze cele jakościowe?

Gdy już utworzymy tabelę (polecam użyć do tego Excela, bo ma magiczną funkcję filtrowania), która będzie wyglądała mniej więcej tak:

 

Interesariusz

Rodzaj interesariusza

Kategoria Interesariusza

Czego potrzebuje od nas Interesariusz?

Czego oczekuje od nas Interesariusz?

Jak Interesariusz może wpłynąć pozytywnie na nasze cele biznesowe?

Jak Interesariusz może wpłynąć pozytywnie na nasze cele jakościowe?

Jak Interesariusz może wpłynąć negatywnie na nasze cele biznesowe?

Jak Interesariusz może wpłynąć negatywnie na nasze cele jakościowe?

 

Gdy już utworzymy tabelę, musimy zająć się jej wypełnieniem, a to może być dla nas wyzwanie, bo robimy to po raz pierwszy w życiu! (najczęściej). Oto podpowiedzi 🙂 dla firm :):):)

 1. Interesariusz

Waszymi Interesariuszami są:

 • klienci indywidualni, biznesowi i kluczowi (każda z tych grup ma inne oczekiwania),

 • dostawcy mediów, usług, towarów,

 • dostawcy finansowania (banki i leasingodawcy) oraz ubezpieczyciele (mają zupełnie inne oczekiwania od klasycznych dostawców),

 • udziałowcy lub akcjonariusze (jeżeli jesteście spółką),

 • zarząd i dyrektorzy,

 • średnie i liniowe kierownictwo,

 • pracownicy,

 • związkowcy (jeżeli ich macie),

 • krajowa administracja skarbowa,

 • ZUS,

 • celnicy (jeżeli importujcie),

 • policja (jeżeli macie samochody),

 • inspektorat transportu drogowego (jeżeli macie ciężarówki),

 • instytucje nadzorujące lub kontrolne (dobrze jest je wymienić, bo często mają różne oczekiwania),

 • Urząd Gminy

 • Urząd Powiatu (jeżeli przykładowo robicie transport)

 • społeczność (jej rozmiar zależy od zasięgu Waszego oddziaływania).

Rodzaj interesariusza:

 • wewnętrzni to wszyscy ci, którzy są w organizacji,

 • zewnętrzni, to wszyscy ci, którzy są na zewnątrz organizacji.

Kategoria interesariusza:

omówię dwa przykłady:

 • personel to:

  • zarząd i dyrektorzy,

  • średnie i liniowe kierownictwo,

  • pracownicy.

 • administracja to:

  • krajowa administracja skarbowa,

  • ZUS,

  • celnicy (jeżeli importujcie),

  • policja (jeżeli macie samochody),

  • inspektorat transportu drogowego (jeżeli macie ciężarówki),

  • instytucje nadzorujące lub kontrolne (dobrze jest je wymienić, bo często mają różne oczekiwania),

  • Urząd Gminy,

  • Urząd Powiatu (jeżeli przykładowo robicie transport).

Potrzeby interesariusza względem naszej organizacji – Czego potrzebuje od nas interesariusz?

Odpowiadając na to pytanie musimy być szczerzy wobec siebie, inaczej ta analiza nic nam nie da. Pokażę to na dwóch przykładach:

 • pracownicy – pracownicy potrzebują pieniędzy co miesiąc i godnego traktowania,

 • akcjonariusz – akcjonariusz potrzebują od nas jednej rzeczy – dywidendy i to jak najwyższej!

Oczekiwania interesariusza względem nas – Czego oczekuje od nas interesariusz?

 • pracownicy – pracownicy oczekują od nas: regularnie wypłacanej pensji na przyzwoitym poziomie (to zostawię do dyskusji), stabilności zatrudnienia i jasnych zasad pracy i jej oceny,

 • akcjonariusz – akcjonariusz oczekuje od nas coraz większej dywidendy 🙂

Pozostałe elementy omówimy w części drugiej.

Autor Mariusz Mazur (2635)

Dbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków