Czym jest ILAC?

ILAC jest międzynarodową organizacją dla jednostek akredytujących działających zgodnie z ISO / IEC 17011 i zaangażowaną w akredytację jednostek oceniających zgodność, w tym laboratoriów kalibracyjnych (przy użyciu ISO / IEC 17025), laboratoriów badawczych (przy użyciu ISO / IEC 17025), laboratoriów badań medycznych ( przy użyciu ISO 15189), jednostek kontrolujących (przy użyciu ISO / IEC 17020) i dostawców badań biegłości stosujących ISO / IEC 17043.

Akredytacja to niezależna ocena organów oceny zgodności pod kątem uznanych norm w celu przeprowadzenia określonych działań w celu zapewnienia ich bezstronności i kompetencji. Poprzez stosowanie norm krajowych i międzynarodowych, rząd, zamawiający i konsumenci mogą mieć zaufanie do wyników kalibracji i wyników testów, raportów z kontroli i dostarczonych certyfikatów.

Jednostki akredytujące mają siedzibę w wielu gospodarkach, a ich głównym celem jest zapewnienie, aby organy oceny zgodności podlegały nadzorowi autorytatywnego organu. Jednostki akredytujące, które zostały ocenione jako kompetentne, podpisują porozumienia regionalne i międzynarodowe w celu wykazania swoich kompetencji. Te jednostki akredytujące oceniają i akredytują jednostki oceniające zgodność do odpowiednich norm.

Ustalenia wspierają świadczenie usług lokalnych lub krajowych, takich jak zapewnianie bezpiecznej żywności i czystej wody pitnej, dostarczanie energii, świadczenie opieki zdrowotnej i socjalnej lub utrzymywanie nieskażonego środowiska. Ponadto uzgodnienia zwiększają akceptację produktów i usług ponad granicami krajowymi, tworząc tym samym ramy wspierające handel międzynarodowy poprzez usunięcie barier technicznych.

Międzynarodowe ustalenia są zarządzane przez ILAC w dziedzinie kalibracji, testów, badań medycznych, akredytacji dostawców badań i kontroli biegłości oraz IAF w dziedzinie systemów zarządzania, produktów, usług, personelu i innych podobnych programów oceny zgodności. Obie organizacje, ILAC i IAF, współpracują ze sobą i koordynują swoje wysiłki na rzecz poprawy akredytacji i oceny zgodności na całym świecie.

Porozumieniami regionalnymi zarządzają uznane regionalne organy współpracy, które działają w harmonii z ILAC i IAF. Uznana współpraca regionalna jest również reprezentowana w komitetach wykonawczych ILAC i IAF. ILAC ściśle współpracuje z regionalnymi organami współpracy zaangażowanymi w akredytację, zwłaszcza EA w Europie, APAC w regionie Azji i Pacyfiku, IAAC w obu Amerykach, AFRAC w Afryce, SADCA w Afryce Południowej i ARAC w regionie arabskim.

 

Historia

ILAC rozpoczął s woją działalność jako konferencja, która odbyła się w dniach 24-28 października 1977 r. W Kopenhadze, w Danii, w celu rozwoju międzynarodowej współpracy w celu ułatwienia handlu poprzez promowanie akceptacji akredytowanych wyników testów i kalibracji.

W 1996 r. ILAC stał się formalną współpracą z kartą ustanawiającą sieć porozumień o wzajemnym uznawaniu między jednostkami akredytującymi.

W 2000 r. 36 pełnoprawnych członków ILAC, składających się z jednostek akredytujących laboratoria z 28 gospodarek na całym świecie, podpisało porozumienie o wzajemnym uznawaniu ILAC (ILAC MRA) w Waszyngtonie, aby promować akceptację danych technicznych i danych kalibracyjnych dla wywożonych towarów. ILAC MRA dla laboratoriów kalibracyjnych i badawczych wszedł w życie 31 stycznia 2001 r.

ILAC MRA został następnie przedłużony w październiku 2012 r. O akredytację jednostek kontrolujących, aw maju 2019 r. Włączenie akredytacji dostawców badań biegłości.

ILAC jest obecnie w trakcie opracowywania niezbędnych dokumentów oceny wzajemnej, aby umożliwić rozszerzenie ILAC MRA o akredytację producentów materiałów referencyjnych. Więcej informacji można znaleźć na stronie Inne programy akredytacyjne.

Źródło: za stroną: https://ilac.org/

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ