> GMP Wdrożenie IKMJ |„Para buch, koła w ruch…” – jak skutecznie wdrożyć dobrą praktykę produkcyjną (GMP) cz.II | „Para buch, koła w ruch…” – jak skutecznie wdrożyć dobrą praktykę produkcyjną (GMP) cz.II – IKMJ | „Para buch, koła w ruch…” – jak skutecznie wdrożyć dobrą praktykę produkcyjną (GMP) cz.II – IKMJ |

„Para buch, koła w ruch…” – jak skutecznie wdrożyć dobrą praktykę produkcyjną (GMP) cz.II

Wdrożenie GHPKsięga produkcyjna powinna opisywać system w sposób adekwatny do działalności firmy. Każdy rozdział Księgi powinien przedstawiać rozwiązania, które zostały zastosowane w zakładzie. W zależności od specyfiki zakładu, wymagania GMP mogą być pomijane lub łączone w poszczególnych rozdziałach.

Poprzednio rozpracowaliśmy kwestie wspólne dla Księgi GMP i GHP. Przyszedł czas na uzupełnienie o wymagania dobrej praktyki produkcyjnej.

W Księdze Higieny ujęliśmy elementy związane z zapewnieniem warunków sanitarno higienicznych, w Księdze Produkcyjnej opisujemy gdzie są one zapewniane.

Na początek rozwiązania dotyczące budynków i pomieszczeń. System GMP wymaga, aby budynki były konstrukcyjnie przystosowane do prowadzonej w nich produkcji.

Ciąg technologiczny powinien być zaplanowany w sposób eliminujący wystąpienie zakażeń krzyżowych. Opisujemy sposób wykończenia pomieszczeń, pamiętając że podłogi i ściany powinny być wykonane z materiałów gładkich, nietoksycznych ułatwiających utrzymanie higieny, sufity natomiast z materiałów zapobiegających osadzaniu pary wodnej i brudu. Opisujemy sposób instalacji mediów, podobnie jak kwestie oświetlenia i wentylacji, gdzie ujmujemy elementy związane zarówno z higieną jak i bezpieczeństwem w stosunku do produktu. I tak odpowiednio dla oświetlenia przedstawiamy sposób zabezpieczenia przed stłuczeniem, a w przypadku wentylacji jej obieg zapewniający eliminację przepływu powietrza z obszaru brudnego do czystego.
Pomimo zapewnień o zabezpieczeniu zakładu przed szkodnikami w Księdze Higieny, również w Księdze GHP w rozdziale dotyczącym pomieszczeń przedstawiamy sposób zabezpieczeń okien, drzwi i wszelkich innych otworów przed wnikaniem szkodników. Zgodnie z wymaganiami GMP i te elementy powinny być wykonane z materiałów ułatwiających utrzymanie czystości. Pozostając w obszarze związanym z zapewnieniem higieny, również w tym rozdziale przedstawiamy rozmieszczenie umywalek w zakładzie, uwzględniając ich opis umożliwiający higieniczne z nich korzystanie (np. baterie bezdotykowe). Jednakże umywalki nie wystarczą do zapewnienia higieny personelu, konieczne jest zapewnienie sanitariatów, które oczywiście nie są bezpośrednio połączone z pomieszczeniami produkcyjnymi.
Podobnie jak w omawianych już kwestiach, podobnie i rozdział dotyczący budynków i pomieszczeń będzie definiował odpowiednie zapisy. Określamy jaki rodzaj dokumentacji jest prowadzony w odniesieniu do budynków i pomieszczeń, kto oraz z jaką częstotliwością wykonuje zapisy i gdzie są one przechowywane.

Księga produkcji zgodnie z zaleceniami GMP ujmuje wszelkie aspekty techniczne związane z produkcją. Mamy już budynki… Wkrótce podejmiemy dalsze działania.

Autor: Bogumiła Mazur-Miłek

Zobacz też:

Bo porządek musi być! – czyli jak wdrożyć Dobrą Praktykę Higieniczną (GHP) cz.I
Bo porządek musi być! – czyli jak wdrożyć Dobrą Praktykę Higieniczną (GHP) cz.II
Para buch, koła w ruch… – jak skutecznie wdrożyć dobrą praktykę produkcyjną (GMP) cz.I

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ