> SPC - co to jest Statystyczna Kontrola Procesów? IKMJ |SPC – co to jest Statystyczna Kontrola Procesów? | SPC – co to jest Statystyczna Kontrola Procesów? – IKMJ | SPC – co to jest Statystyczna Kontrola Procesów? – IKMJ |

SPC – co to jest Statystyczna Kontrola Procesów?

SPC – Statistic Control Process – Statystyczna Kontrola Procesów

Statystyczna Kontrola Procesów jest dziedziną nauki zajmującą się optymalizowaniem procesów zachodzących w firmie pod kątem ich wydajności i efektywności.
Jako proces rozumiemy ciąg zachodzących po sobie czynności.

Aby proces działał prawidłowo, musi posiadać cel (realny i mierzalny), który możemy wyrazić w mierzalnych jednostkach oraz określić częstotliwość i sposób pomiaru.

W momencie, gdy mamy zidentyfikowane wszystkie procesy oraz określone sposoby ich mierzenia, ustalmy mapę procesów zachodzących w firmie. Rolą mapy jest wyznaczenie wzajemnych oddziaływań pomiędzy nimi.

Mapa wraz z powiązaniami pomiędzy procesami pozwala nam na zidentyfikowanie korelacji zachodzących w firmie pomiędzy jej poszczególnymi uczestnikami.
Dzięki temu możemy:

  •  Zminimalizować długości kanałów informacyjnych
  •  Skrócić czas realizacji poszczególnych procesów

Każdy z procesów ma system samodoskonalenia za pomocą sprzężeń zwrotnych, który powoduje ciągłe zwiększanie się zdolności procesu.


Zachowanie się procesu dobrze obrazuje wykres przedstawiający rozkład normalny sporządzony dla danego zdarzenia:

Rozkład POCZĄTKOWY nie pozwala nam na dokładne określenie czasu realizacji transakcji. Może być ona realizowana 5 dni, ale równie dobrze 20. Klient nie jest w stanie nic zaplanować, my także!

Rozkład OPTYMALNY pozwala nam na bardzo dokładne określenie czasu realizacji czynności, gdyż jego przedział jest bardzo wąski. Ponad 95% transakcji zostanie zrealizowanych pomiędzy 9 a 11 dniem. Dzięki temu zarówno klient jak i firma wie ile będzie czekać na realizację transakcji. Klient jest zadowolony, ponieważ wie, kiedy (dokładnie) dostanie towar. Firma natomiast może planować kolejne zadania.

Jesteśmy przewidywalni!!! 

 •  Dla klienta!
 •  Dla nas samych!

Jak wiadomo długość realizacji czynności (tu: cza realizacji transakcji) może być różna w zależności od:

 •  Realizatora
 •  Warunków realizacji
 •  Dostępności wiedzy i materiałów źródłowych
 •  Woli kontrahenta

W większości przedsiębiorstw rozkład ten jest na poziomie POCZĄTKOWYM. Oczekiwanym natomiast jest rozkład OPTYMALNY. Rozkład POCZĄTKOWY daje w firmie straty rzędu 5% obrotów rocznie, natomiast dojście do poziomu „OPTYMALNEGO” pozwala straty te ograniczyć do 1%.
Zadanie to jest realizowane poprzez:

 •  Identyfikację procesów zachodzących w firmie
 •  Śledzenie przebiegu za pomocą narzędzi statystycznych (przykład poniżej)
 •  Optymalizację ich wartości oczekiwanych.

Pozwala nam to na systematyczną redukcję kosztów NIEZGODNOŚCI, z istnienia, których przedsiębiorstwa często nie zdają sobie sprawy.
Poniżej przykład przebiegu procesu sprzedaży nawijarek do foli stretch.

DLK – dolna linia kontrolna (minimalny czas realizacji sprzedaży)
CLK – centralna linia kontrolna (optymalny czas realizacji sprzedaży)
GLK – górna linia kontrolna (maksymalny czas realizacji sprzedaży)

Jak widać na powyższym wykresie klient numer 7, 10, 11 i 12 zostali obsłużeni powyżej oczekiwanego czasu, co powodowało straty z powodu:

 •  Braku zadowolenia ze strony klienta, a co za tym idzie zmniejszonego prawdopodobieństwa dokonania kolejnego zakupu w naszej firmie
 •  Zablokowania możliwości realizacji innych transakcji w tym samym czasie
 •  Opóźnieniu w realizacji przepływie środków pieniężnych.

Poniższa tabela przedstawia zmiany w rentowności przedsiębiorstwa w przypadku zastosowania metody SPC, przy spadku NIEZGODNOŚCI o 1% rocznie, przy założonym obrocie 1 mln zł i rentowności na poziomie 90%.

SUMA ZYSKU W CIĄGU 5 LAT: 100 000
SUMA NAKŁADÓW (ŚREDNICH) W CIĄGU 5 LAT: 10 000 do 30 000.

 

autor: Mariusz Mazur

 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ