SPC – co to jest Statystyczna Kontrola Procesów?

SPC – Statistic Control Process – Statystyczna Kontrola Procesów

Statystyczna Kontrola Procesów jest dziedziną nauki zajmującą się optymalizowaniem procesów zachodzących w firmie pod kątem ich wydajności i efektywności.
Jako proces rozumiemy ciąg zachodzących po sobie czynności.

Aby proces działał prawidłowo, musi posiadać cel (realny i mierzalny), który możemy wyrazić w mierzalnych jednostkach oraz określić częstotliwość i sposób pomiaru.

W momencie, gdy mamy zidentyfikowane wszystkie procesy oraz określone sposoby ich mierzenia, ustalmy mapę procesów zachodzących w firmie. Rolą mapy jest wyznaczenie wzajemnych oddziaływań pomiędzy nimi.

Mapa wraz z powiązaniami pomiędzy procesami pozwala nam na zidentyfikowanie korelacji zachodzących w firmie pomiędzy jej poszczególnymi uczestnikami.
Dzięki temu możemy:

  •  Zminimalizować długości kanałów informacyjnych
  •  Skrócić czas realizacji poszczególnych procesów

Każdy z procesów ma system samodoskonalenia za pomocą sprzężeń zwrotnych, który powoduje ciągłe zwiększanie się zdolności procesu.

Zobacz podobne  Certyfikat ISO bez tajemnic! Jak Samodzielnie wdrożyć ISO 9001?


Zachowanie się procesu dobrze obrazuje wykres przedstawiający rozkład normalny sporządzony dla danego zdarzenia:

Rozkład POCZĄTKOWY nie pozwala nam na dokładne określenie czasu realizacji transakcji. Może być ona realizowana 5 dni, ale równie dobrze 20. Klient nie jest w stanie nic zaplanować, my także!

Rozkład OPTYMALNY pozwala nam na bardzo dokładne określenie czasu realizacji czynności, gdyż jego przedział jest bardzo wąski. Ponad 95% transakcji zostanie zrealizowanych pomiędzy 9 a 11 dniem. Dzięki temu zarówno klient jak i firma wie ile będzie czekać na realizację transakcji. Klient jest zadowolony, ponieważ wie, kiedy (dokładnie) dostanie towar. Firma natomiast może planować kolejne zadania.

Jesteśmy przewidywalni!!! 

 •  Dla klienta!
 •  Dla nas samych!
Zobacz podobne  Certyfikat ISO bez tajemnic! Jak Samodzielnie wdrożyć ISO 9001?

Jak wiadomo długość realizacji czynności (tu: cza realizacji transakcji) może być różna w zależności od:

 •  Realizatora
 •  Warunków realizacji
 •  Dostępności wiedzy i materiałów źródłowych
 •  Woli kontrahenta

W większości przedsiębiorstw rozkład ten jest na poziomie POCZĄTKOWYM. Oczekiwanym natomiast jest rozkład OPTYMALNY. Rozkład POCZĄTKOWY daje w firmie straty rzędu 5% obrotów rocznie, natomiast dojście do poziomu „OPTYMALNEGO” pozwala straty te ograniczyć do 1%.
Zadanie to jest realizowane poprzez:

 •  Identyfikację procesów zachodzących w firmie
 •  Śledzenie przebiegu za pomocą narzędzi statystycznych (przykład poniżej)
 •  Optymalizację ich wartości oczekiwanych.

Pozwala nam to na systematyczną redukcję kosztów NIEZGODNOŚCI, z istnienia, których przedsiębiorstwa często nie zdają sobie sprawy.
Poniżej przykład przebiegu procesu sprzedaży nawijarek do foli stretch.

DLK – dolna linia kontrolna (minimalny czas realizacji sprzedaży)
CLK – centralna linia kontrolna (optymalny czas realizacji sprzedaży)
GLK – górna linia kontrolna (maksymalny czas realizacji sprzedaży)

Zobacz podobne  Certyfikat ISO bez tajemnic! Jak Samodzielnie wdrożyć ISO 9001?

Jak widać na powyższym wykresie klient numer 7, 10, 11 i 12 zostali obsłużeni powyżej oczekiwanego czasu, co powodowało straty z powodu:

 •  Braku zadowolenia ze strony klienta, a co za tym idzie zmniejszonego prawdopodobieństwa dokonania kolejnego zakupu w naszej firmie
 •  Zablokowania możliwości realizacji innych transakcji w tym samym czasie
 •  Opóźnieniu w realizacji przepływie środków pieniężnych.

Poniższa tabela przedstawia zmiany w rentowności przedsiębiorstwa w przypadku zastosowania metody SPC, przy spadku NIEZGODNOŚCI o 1% rocznie, przy założonym obrocie 1 mln zł i rentowności na poziomie 90%.

SUMA ZYSKU W CIĄGU 5 LAT: 100 000
SUMA NAKŁADÓW (ŚREDNICH) W CIĄGU 5 LAT: 10 000 do 30 000.

 

autor: Mariusz Mazur

 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ