> IKMJ |Środki ochrony indywidualnej – znak CE – Przewodnik | IKMJ |Środki ochrony indywidualnej – znak CE – Przewodnik | Środki ochrony indywidualnej – znak CE – Przewodnik – IKMJ | Środki ochrony indywidualnej – znak CE – Przewodnik – IKMJ |
znakowanie BHP

Środki ochrony indywidualnej – znak CE – Przewodnik

Jesteś producentem środków ochrony indywidualnej?

Nie wiesz jakie kroki podjąć, żeby sprzedawać je zgodnie z prawem czyli ze znakiem CE?

Przedstawiamy krótki przewodnik:

Krok 1: Jaka to grupa środków ochrony indywidualnej

Określenie, do której grupy środków ochrony indywidualnej zalicza się nasz wyrób.
Dyrektywa określa dwie grupy:

 • środki ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji – czyli takie, które chronią przed:
  • Powierzchniowymi skutkami działań czynników mechanicznych;
  • Środkami czyszczącymi, które mają słabe działanie i ich skutki są łatwo odwracalne;
  • Zagrożeniami związanymi z pracą z gorącymi przedmiotami w temperaturze do 50˚C (323 K) lub też na niebezpieczne uderzenia;
  • Czynnikami atmosferycznymi (oprócz wyjątkowych i ekstremalnych);
  • Słabymi uderzeniami i drganiami (bez istotnego wpływu, niepowodujące nieodwracalnych uszkodzeń ciała);
  • Światłem słonecznym.
 • środki ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji – są to środki chroniące przed zagrożeniem życia oraz zagrożeniami, które mogą prowadzić do poważnych i nieodwracalnych uszkodzeń ciała lub zmian chorobowych, a których użytkownik jest w stanie zidentyfikować w odpowiednim czasie.

Krok 2: Identyfikacja wymagań prawnych

Identyfikacja wymagań prawnych – sprecyzowanie dokładnych wymagań jakie musimy spełnić uwzględniając normy zharmonizowane, które w przypadku tej dyrektywy często są niezbędne do spełnienia wymagań zasadniczych.

Krok 3: Ocena zagrożeń

 • Ocenę zagrożeń najlepiej wykonać na etapie projektowania przez:
 • Określenie zastosowania zgodnego z przeznaczeniem oraz ograniczeń dotyczących produkowanych środków ochrony osobistej
 • identyfikacja zagrożeń
 • oszacowanie ryzyka
 • czy jest możliwa redukcja ryzyka?

Jeśli TAK to zmniejszamy ryzyko i powtarzamy proces
Jeżeli NIE to informujemy użytkownika o ryzyku resztkowym oraz opracowujemy odpowiednią dokumentację.

Krok 4: Dokumentacja

Opracowanie dokumentacji technicznej oraz instrukcji do produkowanego środka ochrony indywidualnej  – w tym kroku należy pamiętać aby spełnić wymagania dla tych dokumentów określonych w dyrektywie oraz uwzględnić przeprowadzoną ocenę zagrożeń.

Krok 5: Określenie procedury oceny zgodności.

W przypadku środków ochrony indywidualnej mamy do wyboru następujące ścieżki:

 • dokumentacja techniczna wraz z deklaracją zgodności WE – tę procedurę stosujemy jedynie dla środków o prostej konstrukcji.
 • badanie typu WE – dla środków o prostej konstrukcji producent może zrezygnować z badania typu jeżeli uznał, że użytkownik sam może ocenić poziom skuteczności ich działania do stosunku do minimalnych zagrożeniami, a ich skutki mogą być łatwo i we właściwym czasie zidentyfikowane. Badania typu dokonuje jednostka notyfikowana.

Dla środków ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji producent, oprócz badania typu, musi dodatkowo przeprowadzić jedną z dwóch procedur:

 •  kontrola jakości wyprodukowanych środków ochrony indywidualnej – w tej procedurze producent jest zobowiązany wykazać, że podejmuje wszelkie działania, aby proces produkcji zapewnił jednorodność produkcji i zgodność z typem. Jednostka notyfikowana przeprowadza kontrole u producenta (co najmniej raz w roku) poprzez ocenę próbki.
 • System zapewnienia jakości produkcji WE przez monitorowanie jest procedurą, w której producent wdraża odpowiedni system zapewnienia jakości produkcji. System ten powinien uwzględniać ocenę i badanie każdego egzemplarza wyrobu. Jednostka notyfikowana dokonuje oceny i zatwierdzenia wdrożonego systemu.

Krok 6: Deklaracja zgodności

Wystawienie przez producenta Deklaracji zgodności WE.

Krok 7: Tabliczka znamionowa CE

Oznaczenie wyrobu tabliczką znamionową (etykietą, metką) ze znakiem CE.

Środków ochrony indywidualnej jest bardzo dużo, stosuje się zarówno w pracy jak i podczas uprawiania sportu czy prac domowych lub w ogrodzie.

Jako producent musisz pamiętać, że to na nas spoczywa odpowiedzialność za ewentualne skutki.

Ważne jest by mieć pewność, że zrobiliśmy wszystko, aby wyrób spełniał swoją funkcję. Nawet jeżeli sprowadzamy towary zza granicy musimy pamiętać o tym, że jesteśmy odpowiedzialny za to czy są one bezpieczne i zgodne z prawnymi regulacjami.

Zobacz też:

Nadanie znaku CE

Szkolenia-znakowanie CE

Zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą, który doradzi i rozwieje wątpliwości co do kwalifikacji wyrobu po kątem dyrektyw UE.

 

 

 

 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ