> System oceny zgodności 2+ IKMJ |System oceny zgodności dla drewna konstrukcyjnego | System oceny zgodności dla drewna konstrukcyjnego – IKMJ | System oceny zgodności dla drewna konstrukcyjnego – IKMJ |

System oceny zgodności dla drewna konstrukcyjnego

Znak CE bez tajemnic!W ramach kontynuacji artykułu z zeszłego tygodnia, związanego z nadawaniem znaku CE tarcicy budowlanej istotne jest opisanie co jest wymagane w systemie certyfikacji 2+, który jest podstawą do oznaczenia znakiem CE konstrukcji z drewna litego zgodnie z wymienioną wcześniej normą PN-EN 14081-1+A1:2011.
System ten obejmuje:

  1. Wykonanie wstępnych badań typu, które muszą wykazać zgodność z normą PN-EN 1408:2005 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo. Wstępne badanie typu jest pełnym zestawem badań lub innych procedur opisanych w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych, określającym właściwości użytkowe próbek wyrobu, reprezentatywnych dla danego typu. W praktyce wstępne badanie typu to wyznaczenie na określonej w normie ilości próbek wytrzymałości charakterystycznej drewna czyli przeprowadzenie prób zginania, ściskania, rozciągania, ścinania, wyznaczeniu gęstości oraz modułu sprężystości. Wstępne badanie typu pozwala na ocenę, czy wyrób jest zgodny z wymaganiami specyfikacji technicznej i pozwala na określenie poziomu deklarowanych właściwości wyrobu. Zakres wstępnego badania typu zależy od przewidywanych przez producenta zastosowań wyrobu i może ograniczyć się tylko do takich badań, które mają wpływ na zamierzone zastosowania. W systemie certyfikacji 2+ wykonanie wstępnych badań typu należy do producenta. Może on wykonać badania w laboratorium własnym lub zlecić wykonanie niezbędnych badań laboratorium zewnętrznemu. Ze wszystkich badań przeprowadzonych przez jednostki notyfikowane lub producenta należy sporządzić raporty zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.
  2. Opracowanie i utrzymywanie Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP), która powinna obejmować prowadzenie inspekcji i badań. Celem zakładowej kontroli produkcji jest zapewnienie stabilności produkcji i uzyskiwanie powtarzalnych cech wyrobu, zgodnych ze specyfikacją techniczną. „Zakładowa kontrola produkcji” jest zdefiniowana w Załączniku III Dyrektywy 89/106/EWG jako „stała wewnętrzna kontrola produkcji prowadzona przez producenta”. Wszystkie jej elementy, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta powinny być w sposób systematyczny dokumentowane, poprzez zapisywanie zasad i procedur postępowania oraz wyników badań i kontroli wyrobu. Wszystkie wyniki badań nie tylko muszą być odpowiednio udokumentowane, ale i archiwizowane przez 10 lat. Wymagania Zakładowej Kontroli Produkcji dedykowane są ściśle do określonego wyrobu. ZKP podlega stałej kontroli ze strony jednostki notyfikowanej – wstępnej inspekcji oraz późniejszych, okresowych kontroli. Kontrole te odbywać się mają odpowiednio: raz w roku w przypadku sortowania wizualnego oraz dwa razy w roku w przypadku drewna sortowanego metodami maszynowymi.

 

 Autor: Krystyna Rudek

 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ