IKMJ » Kapitał ludzki – Najważniejszy kapitał organizacji IKMJKapitał ludzki – Najważniejszy kapitał organizacji | Kapitał ludzki – Najważniejszy kapitał organizacji – IKMJ Kapitał ludzki – Najważniejszy kapitał organizacji – IKMJ

Kapitał ludzki – Najważniejszy kapitał organizacji

Organizację tworzą przede wszystkim ludzie, którzy są jej kapitałem.

 

Już na samym początku, oczywiście mówimy tu o procesie rekrutacji pracowników podejmujemy decyzję dotyczącą wizerunku naszej firmy. To właśnie pracownicy decydują o tym, jak będzie postrzegana nasza organizacja przez klientów, kontrahentów oraz konkurentów. Proces rekrutacji jest pierwszym z etapów życia pracownika w organizacji, do kolejnych etapów między innymi możemy zaliczyć adaptacja, „zakotwiczenie”, odpowiedzialność – kompetencje w wykonywaniu obowiązków, relacje, monotonia – brak zaangażowania, nagradzanie i kontynuowanie współpracy. We wszystkich etapach należy szczególną uwagę zwrócić na motywację pracowników.

Jednym z najważniejszych działań, jakie organizacja może podjąć mające na celu zwiększenie motywacji pracowników, jest organizacja szkoleń. Inwestycja w pracownika, jaką jest szkolenie pozytywnie wpływa na zaangażowanie pracowników. Czują się oni zauważeni i docenieni, co w efekcie powoduje zwiększenie poczucia przywiązania do organizacji, którą pracownicy współtworzą i która potrzebuje ich umiejętności i doświadczenia.

Mogłoby się wydawać, że dokształcające, nieobowiązkowe szkolenia dla pracowników to wyrzucenie przez organizację pieniędzy, ale w praktyce jest to raczej długotrwała inwestycja – dobrze wyszkolona kadra jest bowiem jednym z największych potencjałów organizacji, która znacząco zwiększa jej konkurencyjność. Zarówno szkolenia specjalistyczne, jak i te ściśle związane z wykonywanymi zadaniami powinny być przygotowane przez odpowiednią jednostkę szkoleniową specjalnie dla danej organizacji (danej grupy uczestników szkolenia). Tylko szkolenia, które mają odpowiednio przygotowany program, który jest dopasowany do potrzeb organizacji (danej grupy uczestników szkolenia), przynoszą efekty. Szkolenia powinny być przeprowadzane przez wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską.

Jeżeli organizacja pragnie przeprowadzić kompleksowe szkolenie, dla swoich pracowników, powinna wybrać szkolenie dedykowane oferowane przez Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości, który to wszystko oferuje. Szkolenie dedykowane przeprowadzone przez Instytut pozwoli na wyzwolenie potencjału w pracownikach. Trenerzy pracujący w Instytucie mają stały kontakt z różnymi branżami, dlatego ich wiedza jest kompleksowa i elastyczna, a także aktualna i dostosowana do aktualnego stanu rynku. W szkoleniach prowadzonych przez Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości jest stosowane wiele metod, zaliczamy do nich między innymi wykłady, ćwiczenia, trening grupowy, testy. Oczywiście zajęcia prowadzone są, w zależności od wymogów i potrzeb uczestników. Szkolenia prowadzone przez Instytut umożliwiają podniesienie jakości wykonywanej pracy oraz utrzymanie profesjonalnego poziomu realizowanych zadań przez pracowników. Organizacje powinny inwestować w swoich pracowników po przez szkolenia przeprowadzane przez odpowiednie jednostki szkolące takie jak Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości.

 

Dokształcanie to istotna i przynosząca efekt inwestycja 
w najważniejszy kapitał organizacji – kapitał ludzki.

 

• Pełną listę naszych szkoleń znajdziesz na www.ikmj.edu.pl
• Nie masz czasu na szkolenia tradycyjne zajrzyj do naszego e-sklepu: http://ikmj.org 
Autor: Aleksandra Latała

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków