Szkolenia ISO/IEC 17025

Z czego się szkolić, gdy przygotowuje laboratorium do akredytacji?

Jeżeli Ty, lub Twoi szefowie, podjęli decyzję o przystąpieniu laboratorium do procesu akredytacji na zgodność z normą ISO/IEC 17025 lub ISO 15189 to czeka Was ambitne zadanie!
Jednym z głównych czynników decydujących o powodzeniu, podczas procesu akredytacji laboratorium, są kompetencje personelu. PCA przez kompetencje rozumie posiadanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z danej dziedziny.

Aby w sposób łatwy i bezstresowy zapewnić Twojemu laboratorium uzyskanie świadectwa akredytacji PCA ISO/IEC 17025 (ISO 15189), Ty i Twoi ludzie musicie posiadać wiedzę z zakresu:

  • Wymagań normy ISO/IEC 17025 lub ISO 15189 (w zależności czy jesteście laboratorium badawczym/wzorcującym czy laboratorium medycznym).
  • Wymagania normy ISO 10012.
  • Wymagań PCA
  • Praktycznej i teoretycznej znajomości stosowanych procedur badawczych lub wzorcujących.
  • Wymagań w zakresie PT/ILC (program porównań miedzylaboratoryjnych).
  • Wymagań w zakresie szacowania niepewności dla metod badawczych lub wzorcujących
  • Wymagań w zakresie walidacji metod.

Aby zapewnić tą wiedzę Tobie i Twoim pracownikom powinieneś dobrać odpowiednie szkolenia. Tutaj pojawia się pytanie: „Od czego zacząć?” Sugeruję następująca kolejność szkoleń ISO/IEC 17025.

Gdy już znacie podstawy można przystąpić do zgłębiania następnych tematów.

  • Szkolenie praktyczne: zapewnienie spójności metrologicznej w laboratorium (dla konkretnych metod i sprzętu)
  • Szkolenie praktyczne: Szacowanie niepewności dla metod badawczych lub wzorcujących (dla konkretnych metod i sprzętu)
  • Szkolenie praktyczne: Walidacja metod badawczych lub wzorcujących (dla konkretnych metod i sprzętu)

Ważna uwaga: wiedza z zakresu przygotowania laboratorium do akredytacji na zgodność z ISO/IEC 17025 lub ISO 15189 jest olbrzymia. Nie ma możliwości wchłonięcia tej wiedzy w ciągu jednego dnia lub nawet tygodnia.

Pilnuj, aby każde szkoleniu kończyło się egzaminem teoretycznym i praktyczny, który pozwól na ocenę nabytych przez Was umiejętności. Wtedy łatwo osiągniecie cel, jakim jest świadectwo akredytacji na zgodność z ISO/IEC 17025 lub ISO 15189.

Normy wymienione w artykule:
ISO/IEC 17025 – Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
ISO 15189 Laboratoria medyczne — Szczególne wymagania dotyczące jakości i kompetencji
ISO 10012 Systemy zarządzania pomiarami — Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego

 

Autor: Mariusz Mazur

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ