IKMJ » Normy wydane w 2014 roku przez PKN IKMJNormy wydane w 2014 roku przez PKN | Normy wydane w 2014 roku przez PKN – IKMJ Normy wydane w 2014 roku przez PKN – IKMJ

Normy wydane w 2014 roku przez PKN

03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości

PN-EN 62673:2014-02 Wersja angielska Metodologia oceny i zapewnienia niezawodności sieci telekomunikacyjnych
Tytuł angielski: Methodology for communication network dependability assessment and assurance
Data publikacji: 2014-02-03
Wprowadzone pozycje: EN 62673:2013 [IDT], IEC 62673:2013 [IDT]

 

03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności

PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 Wersja angielska Ocena zgodności — Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów
Tytuł angielski: Conformity assessment — Fundamentals of product certification and guidelines for product certification schemes (ISO/IEC 17067:2013)
Data publikacji: 2014-01-20
Wprowadzone pozycje: EN ISO/IEC 17067:2013 [IDT], ISO/IEC 17067:2013 [IDT]

 

PKN-ISO/IEC TS 17021-2:2014-01 Wersja polska Ocena zgodności — Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania — Część 2: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego
Tytuł angielski: Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems
Data publikacji: 2014-01-20
Wprowadzone pozycje: ISO/IEC TS 17021-2:2012 [IDT]

 

PN-EN ISO/IEC 17020:2012 Wersja polska Ocena zgodności — Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcje
Tytuł angielski: Conformity assessment — Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection (ISO/IEC 17020:2012)
Data publikacji: 2014-01-20
Wprowadzone pozycje: ISO/IEC 17020:2012 [IDT], EN ISO/IEC 17020:2012 [IDT]
Zastępuje: PN-EN ISO/IEC 17020:2006/Ap1:2007, PN-EN ISO/IEC 17020:2006

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków