> iKMJ |Nowa norma ISO 22000:2018 cz.2 | iKMJ |Nowa norma ISO 22000:2018 cz.2 | Nowa norma ISO 22000:2018 cz.2 – iKMJ | Nowa norma ISO 22000:2018 cz.2 – iKMJ |
nowe iso 22000

Nowa norma ISO 22000:2018 cz.2

– system zarządzania bezpieczeństwem żywności

Poprzednią część artykułu znajdziesz tutaj.

Poza zmianami wynikającymi z przyjęcia struktury wysokiego poziomu (HLS), zapewniającej integralność normy ISO 22000:2018 z pozostałymi normami ISO, w nowym wydaniu pojawiły się też nowe założenia wynikające z charakteru procesu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Zmiany wynikające ze specyfiki systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (FSMS):

Zakres normy – nowe wydanie ISO 22000 wskazuje w zakresie, że wymagania normy mają zastosowanie i mogą być wdrożone przez producentów pasz dla zwierząt.

Cykl PDCA (Plan-Do-Check-Act / Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj) – w normie ISO 22000:2018 cykl PDCA określony jest jako połączenie dwóch oddzielnych cykli: pierwszy obejmuje FSMS, drugi jest elementem procesu operacyjnego (zapewnienie bezpieczeństwa żywności) i obejmuje operacyjne programy wstępne (PRP) oraz analizę ryzyka w zakresie bezpieczeństwa żywności (HACCP) co przedstawia Rysunek 1.

Rysunek 1. Dwa poziomu cyklu PDCA

Zmiana terminów i definicji – ponowne zdefiniowanie pojęć i terminów, w nowym wydaniu ISO 22000 zostało określonych więcej pojęć (było 17, jest 45) w terminy takie jak poziom akceptowalny, kompetencje, kryterium działania, zanieczyszczenie, limit krytyczny, ryzyko, walidacja i wiele innych.

Polityka bezpieczeństwa żywności – kierownictwo powinno ułatwić pracownikom zrozumienie polityki bezpieczeństwa żywności.

Kontrola procesów, produktów i usług dostarczanych z zewnątrz – konieczność nadzorowania dostawców produktów, procesów i usług (w tym podwykonawców) oraz zapewnienie właściwego przedstawienia wymagań dotyczących zakupów, tak by zapewnić spełnienie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.
Nie ulega zmianie fakt, że wdrożenie i utrzymanie systemu bezpieczeństwa żywności zgodnego z normą ISO 22000:2018 nadal może być wykorzystana jako sposób na realizację wymagań artykułu 5 Rozporządzenia (WE) 852/2004, stanowiącego o konieczności postępowania zgodnie z zasadami HACCP.

IKMJ pomoże w dostosowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w Twojej firmie do wymagań nowej normy ISO 22000:2018. Dopasujemy naszą pomoc odpowiednio do Twoich potrzeb i będziemy wspierać Twoją firmę na każdym z etapów zmian FSMS.

Źródło: 
ISO 22000:2018 Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain
DNV GL Transition to ISO 22000:2018

 

Autor: Bogumiła Mazur-Miłek (2327)

 

Poprzednią artykułu znajdziesz tutaj.

 

Dbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków