Zarządzanie bezpieczeństwem żywności

A na początku było… GMP, GHP, GAP

Każda organizacja będąca ogniwem łańcucha żywnościowego powinna postępować zgodnie z wymaganiami prawa żywnościowego, zaspakajać wymagania klienta i dostarczać produkty bezpieczne i wysokiej jakości. Ujmując rzecz krótko, każda firma powinna postępować zgodnie z dobrą praktyką. Dla rolników GAP, dla pozostałych GMP i GHP.

Na początek ustalmy co znaczą poszczególne skróty:

GAP (ang. Good Agricultue Practice) – Dobra Praktyka Rolnicza to zbiór zasad i zaleceń pozwalających na produkcję bezpiecznej żywności z jednoczesnym ograniczaniem negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko. Dobre praktyki rolnicze są wdrażane przez rolników na zasadzie dobrowolności, aczkolwiek wymagane są od rolników ubiegających się o dopłaty w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz dla rolników korzystających z działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO).

GMP (ang. Good Manufacturing Practice) – Dobra Praktyka Produkcyjna to procedury produkcyjne, kontrolne oraz zapewniające jakość. Postępując zgodnie z wytycznymi GMP gwarantujemy, że wytworzone przez nas produkty spełniają określone wymagania jakościowe.

GHP (ang. Good Higien Practice) – Dobra Praktyka Higieniczna to wytyczne zapisane w formie procedur i instrukcji, które zapewniają że produkowana przez nas żywność jest odpowiedniej jakości zdrowotnej.

Zastosowanie praktyk GMP/GHP, stanowi podstawę do wdrożenia HACCP. W przypadku normy ISO 22000, postępując zgodnie z Dobrą Praktyką Produkcyjną i Higieniczną, spełniamy wymagania pkt. 7.2 i pkt. 7.5. Informacje na temat firmy, usystematyzowane w trakcie wdrażania GMP i GHP, w znacznym stopniu ułatwią wdrożenie HACCP i/lub ISO 22000.

W procesach produkcji żywności szczególnie istotnym jest zachowanie higieny, zacznijmy od GHP.

Więcej już wkrótce w następnym wątku…

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ