> 8D w zintegrowanym systemie zarządzania -cześć 7 | IKMJ | IKMJ |Praktyczne zastosowanie metody 8D do realizacji działań korygujących i zapobiegawczych – część 7 | Praktyczne zastosowanie metody 8D do realizacji działań korygujących i zapobiegawczych – część 7 – IKMJ | Praktyczne zastosowanie metody 8D do realizacji działań korygujących i zapobiegawczych – część 7 – IKMJ |
Raport 8D-ISO9001-ISO14001-ISO50001-7

Praktyczne zastosowanie metody 8D do realizacji działań korygujących i zapobiegawczych – część 7

Ciąg dalszy serii pt. „Praktyczne zastosowanie metody 8D do realizacji działań korygujących i zapobiegawczych w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001”:

część 1

część 2

część 3

część 4

część 5

część 6

V. Wykorzystanie metod, technik i narzędzi z obszaru zarządzania jakością na kolejnych etapach metody 8D – c.d.

5 Why (5 dlaczego) to metoda pozwalająca w bardzo prosty sposób na wykrywanie faktycznych, źródłowych przyczyn błędów. Zadawanie kilku pytań „Dlaczego?” umożliwia dojście do źródła niezgodności, precyzyjnie zbadać ich przyczynę i skoncentrować się na ich skutecznym usunięciu. Za sprawą zadawania pytań „ Dlaczego?” problem staje się bardziej zrozumiały przez co źródłowa przyczyna jego powstania jest łatwiejsza do zidentyfikowania i usunięcia. Analiza 5 Why pozwala odpowiedzieć na pytania: z jakiego powodu powstał problem, dlaczego go nie zauważyliśmy i w jaki sposób go rozwiązać?[13]
Metoda ABCD (Suzuki). Jej zadaniem jest określenie, które z przyczyn mają najmniejszy bądź też największy wpływ na dany problem. Aby to osiągnąć ustala się ważność każdej z przyczyn. Podczas pracy z wykorzystaniem ABCD ważne jest, aby w analizie uczestniczył doświadczony, dobrany zespół kompetentnych specjalistów. Metoda ta polega na określeniu potencjalnych przyczyn błędów, ich indywidualnej ocenie, nadaniu wag tym czynnikom oraz uszeregowaniu wszystkich źródeł niezgodności według rangi ważności. Metodę tą stosuje się, gdy członkowie powołanego zespołu mają wiele różnych pomysłów na rozwiązanie problemów. Przyczyny niezgodności w metodzie ABCD przedstawia się w sposób jasny i prosty, a co z tym idzie efektywny. Wskazują one jednoznacznie powstałe w konsekwencji błędy oraz istotę problemu.
Wykres Gantta jest graficznym instrumentem planowania i kontroli wykonania. Planowanie i koordynowanie przebiegu realizacji różnych zadań w czasie. Wykresy Gantta służą do planowania skomplikowanych działań zarówno zespołowych, jak i indywidualnych. Obrazują postępujące po sobie zdarzenia, uwzględniając również zadania, które mogą być wykonywane jednocześnie. Dzięki tej technice kontroluje się również realizację zaplanowanego przedsięwzięcia i nanosi ewentualne zmiany[13].
Metoda ścieżki krytycznej (Critical Path Method, CPM) pozwala na graficzną prezentację kolejnych czynności wykonywanych w ramach sekwencji zaplanowanych działań, z określeniem planowanego czasu trwania każdej z czynności, oraz z zachowaniem ich kolejności, realizowanych w celu wykonania określonego zadania. Ścieżka krytyczna, która jest najdłuższą w czasie sekwencją działań koniecznych do jego wykonania, wyznacza jednocześnie najkrótszy możliwy czas jego realizacji. Składa się ona z czynności krytycznych, w przypadku których wydłużenie czasu realizacji którejkolwiek z nich powoduje wydłużenie czasu realizacji całego zaplanowanego zadania[13].
Wiedza na temat wymienionych powyżej metod, technik i narzędzi zarządzania jakością jest bez trudności dostępna. Zastosowanie tych instrumentów jakościowych do analizy niezgodności i procesów pozwala bez większych przeciwności rozwiązać pojawiające się problemy i jest gruntowną podstawą do podejmowania decyzji przez powołany zespół.

Zobacz podobne  Certyfikat ISO bez tajemnic! Jak Samodzielnie wdrożyć ISO 9001?

W następnej części, już wkrótce: Przykłady raportów 8D stosowanych do realizacji działań korygujących i zapobiegawczych w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 50001.

Źródło:

  • [13] T. Ohno: Toyota production system: beyond large-scale production. Portland: Productivity Press, 1988. ISBN 0-915299-14-3.
  • [14] M. Romanowska, Podstawy organizacji i zarzadzania, Diffin, Warszawa 2004
  • [15] M. Trocki, Zarządzanie Projektami. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003

 

Dodatkowe źródła:

  • Norma PN-EN ISO 9001:2009; Systemy zarządzania jakością – Wymagania,
  • Norma PN-EN ISO 14001:2005; Systemu zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania,
  • Norma PN-EN ISO 50001:2012; Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania,

Autor: Bartosz Gamza

Kolejne części opracowania znajdziesz w poniższych linkach:

część 1

część 2

część 3

część 4

część 5

część 6

część 7

część 8

 

Zobacz podobne  Certyfikat ISO bez tajemnic! Jak Samodzielnie wdrożyć ISO 9001?

Dbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków