IKMJ » Zarządzanie zasobami ludzkimi w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 IKMJZarządzanie zasobami ludzkimi w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 | Zarządzanie zasobami ludzkimi w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 – IKMJ Zarządzanie zasobami ludzkimi w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 – IKMJ

Zarządzanie zasobami ludzkimi w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001

O ile normy ISO 9001 i ISO 50001 nie wymagają ustanowienia, wdrożenia i utrzymywanie procedury dotyczącej zarządzania zasobami ludzkimi, to norma ISO 14001 już tego wymaga. W związku z tym w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Jakością, Środowiskowego i Energią według norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 50001 taka procedura jest obowiązkowa.

Firma powinna zapewnić, że jej pracownicy oraz wszystkie osoby pracujące na rzecz tej firmy, związane z jakością wyrobów i usług, środowiskiem i znaczącym wykorzystaniem energii, są kompetentne. Kompetencje te są weryfikowane na podstawie odpowiedniego wykształcenia, szkoleń, posiadanych umiejętności i nabytego doświadczenia. Organizacja powinna także zidentyfikować wszelkie potrzeby szkoleniowe związane z zarządzaniem jakością i środowiskiem jak i kontrolą tzw. znaczącego wykorzystania energii w firmie i z funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001,  ISO 14001 i ISO 50001. Przedsiębiorstwo powinno również zapewnić odpowiednie szkolenia i podjąć inne działania w celu zaspokojenia tych potrzeb.

Zobacz podobne  Zaczynamy odliczanie! Jesteś gotowy na zmiany?

Firma powinna w związku z tym:

  • Określić niezbędne kompetencje personelu wykonującego prace mające wpływ  na jakość wyrobów i usług, środowisko i zużycie energii
  • Tam gdzie ma to zastosowanie, zapewnić szkolenie lub podjąć inne działania w celu osiągnięcia niezbędnych kompetencji
  • Ocenić skuteczność szkoleń i podjętych działań
  • Zapewnić, aby personel firmy był świadomy znaczenia zgodności swoich działań z polityką, procedurami i wymaganiami Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz potencjalnych konsekwencji odstępstwa od ustalonych procedur
  • Zapewnić, aby personel firmy był świadomy istoty i ważności swoich działań i odpowiedzialności oraz tego, jak przyczynia się do osiągania celów i zadań dotyczących jakości, środowiska i zużycia energii oraz korzyści z tego wynikających
  • Zagwarantować, że pracownicy firmy znają istotę zapewnienia jakości, znaczących aspektów środowiskowych i polepszenia wyniku energetycznego oraz związanych z nimi rzeczywistych i potencjalnych wpływów ich pracy na jakość wyrobów i usług, środowisko i zużycie energii oraz osiąganych z tego tytułu korzyści wynikających z poprawy ich indywidualnego działania
  • Utrzymywać odpowiednie zapisy dotyczące wykształcenia, szkolenia, umiejętności i doświadczenia pracowników.
Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

 

 

Źródło:

 • Norma PN-EN ISO 9001:2009; Systemy zarządzania jakością – Wymagania,
 • Norma PN-EN ISO 14001:2005; Systemu zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania,
 • Norma PN-EN ISO 50001:2012; Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania,
 • Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych Instytutu Kształcenia Menadżerów Jakości.

 

Autor: Bartosz Gamza

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków