IKMJ » Zmiany w nowej normie ISO 14001:2015 IKMJZmiany w nowej normie ISO 14001:2015 | Zmiany w nowej normie ISO 14001:2015 – IKMJ Zmiany w nowej normie ISO 14001:2015 – IKMJ
nowa-norma-iso-14001-2015

Zmiany w nowej normie ISO 14001:2015

Różnice pomiędzy wymaganiami normy ISO 14001:2004 (2005), a wymaganiami normy ISO 14001:2015
 
 

ISO 14001:2004 (2005)

4 rozdziały – wymagania odnośnie Systemu Zarządzania Środowiskowego od rozdziału 4 (tylko 4-ty rozdział).

ISO 14001:2015

10 rozdziałów w normie – wymagania odnośnie Systemu Zarządzania Środowiskowego od rozdziału 4 – inna struktura normy, która ma pasować do innych norm dotyczących systemów zarządzania jak jw. ISO/IEC 27001:2013 (bezpieczeństwo informacji), czy ISO 9001:2015 (jakość), które to normy mają również po 10 rozdziałów. Ma to pomóc w łatwiejszej integracji wszystkich systemów zarządzania w przypadku wdrażania przez Organizację zintegrowanego systemu zarządzania.

ISO 14001:2004 (2005)

BRAK

ISO 14001:2015

NOWE – Kontekst organizacji (Pkt 4 nowej normy) – zarówno zewnętrzny jak i wewnętrzny. Jako Organizacja musimy określi gdzie się znajdujemy, co nas otacza, jakie środowisko biznesowe, społeczne, kulturowe, prawne, grupy formalna jak i nieformalne. Określmy interesariuszy względem Spółki (strony zainteresowane i powiązane z naszą działalnością) zarówno zewnętrznych, jak jw. konkurencja, dostawcy, podwykonawcy, urzędy państwowe, wymagania prawne… jak i wewnętrznych, jak jw. związki zawodowe, inne wewnętrzne grupy formalne jak i nieformalne. Później charakteryzujemy potrzeby i oczekiwania tych interesariuszy względem Organizacji.

Zobacz podobne  ISO.org – normy opublikowane w lipcu 2018 roku

Następnie określamy jakie szanse i zagrożenia stwarzają ci interesariusze dla Spółki.

Z analizy ryzyka powinna powstać udokumentowana informacja – zapis.

ISO 14001:2004 (2005)

Zakres Systemu Zarządzania Środowiskowego (Pkt 4.1 starej normy) – powinien być określony i udokumentowany.

ISO 14001:2015

Zakres Systemu Zarządzania Środowiskowego (Pkt 4.3 nowej normy) – powinien być określony i udokumentowany (udokumentowana informacja) – WYMAGANIA BEZ ZMIAN

ISO 14001:2004 (2005)

BRAK. Określa się tylko pośrednio poprzez określenie polityki środowiskowej, zapewnienie zasobów, określenie celów środowiskowych, udział w Przeglądach Zarządzania.

ISO 14001:2015

Przywództwo i zaangażowanie (Pkt 5.1 nowej normy).
Położono duży większy nacisk na zaangażowanie najwyższego kierownictwa we wdrożenie i utrzymanie, wspieranie skuteczności, komunikowanie znaczenia Systemu Zarządzania Środowiskowego.

ISO 14001:2004 (2005)

Polityka środowiskowa (Pkt 4.2 starej normy).

Zobacz podobne  ISO.org – normy opublikowane w czerwcu 2018 roku

ISO 14001:2015

Polityka środowiskowa (Pkt 5.2 nowej normy). WYMAGANIA BEZ ZMIAN.

ISO 14001:2004 (2005)

Zasoby, role, odpowiedzialność i uprawnienia (Pkt 4.4.1 starej normy). Konieczność formalnego powołania specjalnego przedstawiciela kierownictwa – Pełnomocnika jw. Systemu Zarządzania Środowiskowego.

ISO 14001:2015

Role, odpowiedzialności i uprawnienia (pkt 5.3 nowej normy). Brak konieczności powoływania Pełnomocnika jw. Systemu Zarządzania Środowiskowego jednak najwyższe kierownictwo powinno przypisać odpowiednie uprawnienia w zakresie zapewnienia że system zarządzania środowiskiem spełnia wymagania normy oraz przedstawiania najwyższemu kierownictwu sprawozdań z funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem, włączając w to wynik środowiskowy. Czyli możliwość rozdzielenia uprawnień Pełnomocnika jw. SZŚ na kilku pracowników. Uprawnienia te jednak muszą być opisane jw. w zakresach obowiązków odpowiednich pracowników.
Powinna być dostępna udokumentowana informacja na temat ról, odpowiedzialności i uprawnień pracowników Organizacji.
RESZTA WYMAGAŃ BEZ ZMIAN

 

Zobacz podobne  ISO.org – normy opublikowane w lipcu 2018 roku

 

Źródło:

  • Norma PN-EN ISO 14001:2005; Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania,
  • Norma PN-EN ISO 14001:2015-09; Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania.

Autor: Bartosz Gamza
Specjalista ds. systemów zarządzania

 
 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków