> Czym jest norma ISO 14001 i kto może ją wdrożyć w swojej organizacji? IKMJ |Czym jest norma ISO 14001 i kto może ją wdrożyć w swojej organizacji? | Czym jest norma ISO 14001 i kto może ją wdrożyć w swojej organizacji? – IKMJ | Czym jest norma ISO 14001 i kto może ją wdrożyć w swojej organizacji? – IKMJ |

Czym jest norma ISO 14001 i kto może ją wdrożyć w swojej organizacji?

Aktualna norma dotycząca Systemu Zarządzania Środowiskowego została wydana w 2015 roku. Norma pozwala zbudować System Zarządzania Środowiskowego w oparciu o tzw. podejście procesowe. Jednym z najważniejszych elementów, podobnie jak w ISO 9001, jest uwzględnienie ciągłego doskonalenia w działaniach danej organizacji.

Podstawowym kryterium, na którym opiera się działania w zakresie Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001, jest identyfikacja aspektów środowiskowych. Tworzy się rejestr tych aspektów i wyszczególnia aspekty znaczące w działalności danej organizacji. Następnie na ich podstawie buduje się cele, zadania i programy środowiskowe.

Podstawowym celem systemu zarządzania środowiskowego opartym na normie ISO 14001 jest promowanie standardów ochrony środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom.  Norma ta nie określa bezwzględnego stosowania wszystkich wymagań  w zakresie ochrony środowiska, ale tylko tych wymagań prawnych których odnoszą  się do naszej organizacji. Doskonałym uzupełnieniem wymagań ISO 14001 jest norma ISO 50001 Systemy zarządzania energią — Wymagania i zalecenia użytkowania.

Wpływ działalności na środowisko naturalne stanowi coraz ważniejszą kwestię na całym świecie. Obecnie wiele podmiotów wywiera naciski na zminimalizowanie takiego wpływu — pochodzą one z wielu źródeł, między innymi od administracji rządowych, organizacji handlowych, ustawodawców, sieci dostawców, organizacji społecznych czy instytucji finansowych.

Normę ISO 14001 można wdrożyć w każdego rodzaju organizacji: od niewielkich firm prowadzących działalność w jednej lokalizacji po międzynarodowe korporacje; organizacji prowadzących działania o wysokim stopniu ryzyka po obarczone niskim ryzykiem przedsiębiorstwa usługowe; firm prowadzących działalność produkcyjną, przetwórczą i usługową, między innymi lokalnych władz; organizacji działających w sektorze publicznym i prywatnym; pierwotnych producentów sprzętu i ich dostawców.

Autor: AJ

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ