Jak wdrożyć OHSAS 18001/PN-EN-18001 – krok po kroku

Ciąg dalszy serii: Jak wdrożyć OHSAS 18001 (PN-N 18001) – krok po kroku

Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i określenie środków kontroli

Mamy pierwszą procedurę identyfikacji zagrożeń, której wymagają  obie normy  OHSAS 18001 i  PN-N 18001. Jeżeli  norma OHSAS w jakimś punkcie mówi o   ustanowieniu , wdrożeniu  i utrzymaniu procedury, musimy mieć ją mieć  w formie zatwierdzonego dokumentu (papierowego lub elektronicznego).

Norma OHSAS 18001:2007 nakazuje objąć wszystkich wszystkie osoby mające dostęp do miejsc pracy,  a więc wszystkich osób przebywających pod opieką pracodawcy tzn.  naszych pracowników, podwykonawców jak również gości (patrz pkt.3.12).   Norma PN-N 18001:2004  mówi  się  tylko o pracownikach ( patrz pkt. 3.2).

Trzeba pamiętać, iż OHSAS 18001 wymaga   uwzględnienia prac rutynowych i nierutynowych jak również zachowania osób, infrastrukturę, sprzęt i materiały w miejscu pracy oraz zmiany (lub proponowane zmiany) w organizacji albo w systemie zarządzania BHP nie zapominając o zmianach przejściowych.

Metodologia identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka powinna być adekwatna do rodzaju prac, aby zapewnić, że jest bardziej pro aktywna niż reaktywna.

Jak przeprowadzimy ocenę to kolejnym  krokiem jest decyzja o środkach kontroli.  Przy  wprowadzaniu środków kontroli lub rozważaniu zmian w stosowanych dotychczas środkach ochrony należ y zastosować następującą hierarchię środków ochrony:

  • eliminacja,
  • zastąpienie
  • środki techniczne,
  • sygnalizacja/systemy ostrzegawcze i/lub
  • środki administracyjne,
  • środki ochrony indywidualnej, ale o tym każdy  specjalista ds. BHP  dobrze wie.

Źródło:
OHSAS 18001:2007
PN-EN-18001:2001

 Autor: Halina Rygał

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ