> 8D w zintegrowanym systemie zarządzania -cześć 5 | IKMJ | IKMJ |Praktyczne zastosowanie metody 8D do realizacji działań korygujących i zapobiegawczych – część 5 | Praktyczne zastosowanie metody 8D do realizacji działań korygujących i zapobiegawczych – część 5 – IKMJ | Praktyczne zastosowanie metody 8D do realizacji działań korygujących i zapobiegawczych – część 5 – IKMJ |
Raport 8D-ISO9001-ISO14001-ISO50001-cz.5

Praktyczne zastosowanie metody 8D do realizacji działań korygujących i zapobiegawczych – część 5

Ciąg dalszy serii pt. „Praktyczne zastosowanie metody 8D do realizacji działań korygujących i zapobiegawczych w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001”:

część 1

część 2

część 3

część 4

V. Wykorzystanie metod, technik i narzędzi z obszaru zarządzania jakością na kolejnych etapach metody 8D

Na każdym etapie metody 8D ważna jest analiza stanu faktycznego, dowody przeprowadzenia działań oraz weryfikacja ich skuteczności. Cel zostaje osiągnięty gdy bezbłędnie zidentyfikujemy przyczynę źródłową i wprowadzimy takie działania, które ją wyeliminują ostatecznie, a nie tylko doraźnie. Tylko w tym przypadku mamy gwarancję, że dany problem nie pojawi się w przyszłości. Aby to uzyskać dla każdego etapu zalecane jest wykorzystanie odpowiednich metod, technik i narzędzi z obszaru zarządzania jakością (Tabela 1). Instrumenty zarządzania jakością wykorzystuje się w celu obróbki danych i uzyskanych informacji. Do ich przetworzenia i oceny na wszystkich etapach 8D wystarczy użycie jednej lub dwóch metod, technik lub narzędzi. W literaturze dotyczącej wykorzystania metody 8D proponuje się ich wiele do każdego jej etapu [9]

Zobacz podobne  Certyfikat ISO bez tajemnic! Jak Samodzielnie wdrożyć ISO 9001?

 

Tabela 1. Użycie metod, technik i narzędzi do realizacji poszczególnych etapów 8D.

Etap 8D Nazwa Wykorzystywane metody, techniki i narzędzia do realizacji etapu
1D Powołanie zespołu 8D, grupa robocza Doświadczenie pracowników, schemat organizacyjny, opinia i reputacja u klienta, diagram Ishikawy, poprzednie raporty 8D
2D Zdefiniowanie, opis problemu Informacje od klienta, burza mózgów, FMEA, diagram Ishikawy, analiza Parteo – Lorenza, wewnętrzne dane statystyczne procesów (SPC), poprzednie raporty 8D
3D Tymczasowe działania korekcyjne, natychmiastowe Burza mózgów, FMEA, analiza ryzyka (drzewo zdarzeń, drzewo błędów), poprzednie raporty 8D
4D Zdefiniowanie i zweryfikowanie przyczyn głównych, źródłowych, podstawowych 5Why, FMEA, diagram Ishikawy, metoda ABCD (Suzuki), poprzednie raporty 8D
5D Wybór działań korygujących FMEA, metoda ABCD (Suzuki), analiza ryzyka (drzewo zdarzeń, drzewo błędów), poprzednie raporty 8D
6D Wdrożenie i weryfikacja działań korygujących Wykres Gantta, metoda ścieżki krytycznej (CPM), poprzednie raporty 8D
7D Zdefiniowanie i wprowadzenie działań zapobiegawczych, zapobieganie ponownemu wystąpieniu problemu FMEA, analiza ryzyka (drzewo zdarzeń, drzewo błędów), analiza Parteo – Lorenza, wykres Gantta, metoda ścieżki krytycznej (CPM), poprzednie raporty 8D
8D Weryfikacja działań zapobiegawczych, zakończenie działań, podsumowanie pracy zespołu Wykres Gantta, metoda ścieżki krytycznej (CPM), poprzednie raporty 8D
Zobacz podobne  Certyfikat ISO bez tajemnic! Jak Samodzielnie wdrożyć ISO 9001?

Źródło: Opracowanie własne

 

Szczegóły na temat stosowanych metod, technik i narzędzi do realizacji poszczególnych etapów 8D i ich zastosowania do realizacji działań korygujących i zapobiegawczych w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 50001 zostaną opisane w kolejnych częściach tego opracowania.

 

 

 

Źródło:

  • [9] Ford Motor Company, Ford Technical Education Programme – Global 8D, 1997

 

Dodatkowe źródła:

  • Norma PN-EN ISO 9001:2009; Systemy zarządzania jakością – Wymagania,
  • Norma PN-EN ISO 14001:2005; Systemu zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania,
  • Norma PN-EN ISO 50001:2012; Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania,

Autor: Bartosz Gamza

Kolejne części opracowania znajdziesz w poniższych linkach:

część 1

część 2

część 3

część 4

część 5

część 6

część 7

część 8

 

Zobacz podobne  Certyfikat ISO bez tajemnic! Jak Samodzielnie wdrożyć ISO 9001?

Dbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków