System Zarządzania Jakością wg ISO 9001 jako narzędzie realizacji celów

wdrożenie ISO 9001System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 jest narzędziem umożliwiającym każdemu przedsiębiorstwu podnoszenie poziomu jakości wytwarzanych wyrobów lub oferowanych usług, poprzez ciągłe doskonalenie metod i sposobów działania.

System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 to część systemu zarządzania organizacją, która jest ukierunkowana na osiągnięcie wyników odniesionych do celów dotyczących jakości spełniających, odpowiednio, potrzeby, oczekiwania i wymagania stron zainteresowanych.

Cele dotyczące jakości uzupełniają inne cele organizacji takie jak:

  • dotyczące rozwoju,
  • finansowania,
  • rentowności,
  • środowiska,
  • bezpieczeństwa i higieny pracy.

Różne części systemu zarządzania organizacją mogą być zintegrowane z systemem zarządzania jakością w jeden system stosujący wspólne elementy.

 

Normy użyte w publikacji:
PN-EN ISO 9001:2009 Systemy Zarządzania Jakością – Wymagania

Autor: Edyta Gajda

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ