> Praktyczne zastosowanie raportu 8D | IKMJ | IKMJ |Praktyczne zastosowanie metody 8D | Praktyczne zastosowanie metody 8D – IKMJ | Praktyczne zastosowanie metody 8D – IKMJ |
Raport 8D-ISO9001-ISO14001-ISO50001-cz6

Praktyczne zastosowanie metody 8D

Praktyczne zastosowanie metody 8D do realizacji działań korygujących i zapobiegawczych w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001

W każdej firmie wstępują problemy lub potencjalne problemy, które wykrywane są w trakcie realizacji zadań wynikających z wdrożonego Systemu Zarządzania, przyjętych założeń oraz ustalonych wymagań, w tym wymagań klienta, własnych, a także przepisów prawnych i innych. Należy je bezzwłocznie rozwiązać i nie dopuścić do ponownego ich wystąpienia lub ich pojawienia się w ogóle. Błędy czasami są łatwe do wyeliminowania, ale niestety często napotykamy na wiele trudności przy próbie ich usunięcia, a nawet wydaje się nam to wręcz niemożliwe. W przypadku wystąpienia problemów należy wdrożyć odpowiednie działania zarówno korygujące jak i zapobiegające ponownemu ich wystąpieniu, ponieważ mają one wpływ na jakość działalności firmy, a w rezultacie na postrzeganie firmy przez klienta i otoczenie w ogóle. W Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001, jakość traktowana jest nie tylko, jako jakość wyrobu (usługi), ale także, a może przede wszystkim, jako jakość realizacji i nadzoru nad wszystkimi procesami Zintegrowanego Systemu Zarządzania, jako całości, także procesami dotyczącymi ochrony środowiska i efektywnego zużycia energii.

Zobacz podobne  Certyfikat ISO bez tajemnic! Jak Samodzielnie wdrożyć ISO 9001?

Zobacz:

 • Część 1: Definicje jakości w ujęciu ogólnym i szczegółowym
  Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować. Tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to, co ma związek z pewnymi cechami procesu, w tym wyrobu (usługi), mającymi wpływ na postrzeganie naszej firmy przez klienta. – więcej
 • Część 2: Rozwiązywanie problemów
  W Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 rozwiązywanie problemów jakościowych, związanych z ochroną środowiska i efektywnym zużyciem energii jest jedną z podstawowych potrzeb i trudności firmy. Najważniejsza jest identyfikacja przyczyny, która spowodowała błędy. – więcej
 • Część 3: Wieloetapowa metoda rozwiązywania problemów 8D
  Wieloetapowa metoda rozwiązywania problemów 8D (Global 8 Disciplines Problem Solving, Global 8 Disciplines, G8D) została rozpowszechniona przez Ford-a w branży samochodowej i jest także dobrze znana wielu firmom z innych branż. Powszechnie znana jako metoda reakcji na reklamacje klientów ma też zastosowanie do rozwiązywania każdego innego rodzaju problemu dotyczącego wyrobu jak i do usprawniania procesów. – więcej
 • Część 4: Wieloetapowa metoda rozwiązywania problemów 8D (ciąg dalszy)
  W metodzie 8D postępowanie jest etapowe. Każdy z nich oznaczony jest odpowiednio od 1D do 8D. W niektórych źródłach w literaturze przedmiotu podawany jest dodatkowo etap 0D. Nie jest on zawsze stosowany i nie jest obligatoryjny. – więcej
 • Część 5: Użycie metod, technik i narzędzi do realizacji poszczególnych etapów 8D
  Na każdym etapie metody 8D ważna jest analiza stanu faktycznego, dowody przeprowadzenia działań oraz weryfikacja ich skuteczności. Cel zostaje osiągnięty gdy bezbłędnie zidentyfikujemy przyczynę źródłową i wprowadzimy takie działania, które ją wyeliminują ostatecznie, a nie tylko doraźnie. Tylko w tym przypadku mamy gwarancję, że dany problem nie pojawi się w przyszłości. – więcej
 • Część 6: Metody, techniki i narzędzia z obszaru zarządzania jakością na kolejnych etapach metody 8D
  Diagram Ishikawy, Burza mózgów, FMEA (Failure mode and effects analysis), Analiza Pareto – Lorenza, SPC (Statistical Process Control Statystyczna Kontrola Procesów), Analiza ryzyka (drzewo zdarzeń, drzewo błędów) – więcej
 • Część 7: Metody, techniki i narzędzia z obszaru zarządzania jakością na kolejnych etapach metody 8D (ciąg dalszy)
  5 Why (5 dlaczego), Metoda ABCD (Suzuki), Wykres Gantta, Metoda ścieżki krytycznej (Critical Path Method, CPM) – więcej
 • Część 8: Raporty 8D w formie podstawowej i z rozbudowaną liczbą pytań
  Rozwiązanie problemu metodą 8D i jego poszczególne etapy, dokumentowane jest na bieżąco na odpowiednim formularzu określanym jako raport 8D, który oprócz formy podstawowej może w wielu przypadkach przyjąć postać rozbudowanej listy pytań – więcej
Zobacz podobne  Certyfikat ISO bez tajemnic! Jak Samodzielnie wdrożyć ISO 9001?

Dbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków