> iKMJ |Bezpłatne kursy PIERWSZEJ POMOCY dla szkół | iKMJ |Bezpłatne kursy PIERWSZEJ POMOCY dla szkół | Bezpłatne kursy PIERWSZEJ POMOCY dla szkół – iKMJ | Bezpłatne kursy PIERWSZEJ POMOCY dla szkół – iKMJ |
IKMJ sponsorem akcji I pomoc w szkole

Bezpłatne kursy PIERWSZEJ POMOCY dla szkół

Bądź jak Ratownik, bądź jak Harcerz

Ruszyła akcja pierwszej pomocy w szkole:

Bądź jak RATOWNIK
Bądź jak HARCERZ !!!

Nasz Instytut nawiązał współpracę z Grupą Jurajską GOPR w zakresie szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej w szkołach.
Do naszej akcji dołączyła również Chorągiew Krakowska Związku Harcerstwa Polskiego.

Grupa Jurajska GOPR

Grupa Jurajska GOPRGrupa Jurajska GOPR działa nieprzerwanie od 1998 roku jako jeden z 7 oddziałów Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zajmuje się głównie:

  • ratownictwem górskim na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
  • poszukiwaniem zaginionych
  • szkoleniem i współpracą z innymi służbami, aby robić to jak najlepiej.

Więcej informacji na temat jednostki znajduje się na stronie:http://www.goprjura.pl/

Chorągiew Krakowska ZHP

Chorągiew Krakowska ZHPChorągiew Krakowska ZHP im. T. Kościuszki jest częścią Związku Harcerstwa Polskiego działającą na terenie województwa małopolskiego. Obecnie obejmuje ona 22 hufce, a jej misją jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.
Więcej informacji na temat jednostki znajduje się na stronie:http://krakowska.zhp.pl/

Cel akcji

Szkolenia realizowane z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy z dziećmi i młodzieżą. Będzie on pełnił również niezwykle istotne funkcje wychowawcze i pozwoli na przekazanie wiedzy.
Celem akcji jest podniesienie świadomości młodych ludzi, poczucia odpowiedzialności, ukształtowanie postaw ukierunkowanych na współpracę w grupie oraz rozwój wrażliwości i pomoc drugiemu człowiekowi.
Program obejmuje przeprowadzenie kursów pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół. Uczniowie szkół dzięki zajęciom praktycznym będą pod czujnym okiem instruktora uczyć się resuscytacji, prawidłowej pozycji bocznej i opatrywania ran.
Pierwsza pomoc przedmedyczna jest niezmiernie istotna. W przypadku zagrożenia życia przed przybyciem zespołu medycznego często ratuje życie ludzkie. Każdy kurs przeprowadzony w ramach akcji „Bądź jak RATOWNIK, bądź jak HARCERZ” umożliwi rozwój osobisty i przygotowanie dzieci i młodzieży do podejmowania działań ratowniczych w przypadku zagrożenia życia i zdrowia w sytuacjach dnia codziennego.

Koszty

Akcja jest prowadzona w systemie non profit. Jest całkowicie darmowa zarówno dla szkół jak i uczniów.
Każda szkoła indywidualnie odpowiada jedynie za zorganizowanie grupy uczniów i udostępnienia miejsca na potrzeby przeprowadzenia zajęć dla swoich uczniów.

Koszty akcji pokrywa Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości – sponsor akcji wraz z partnerami Grupą Jurajską GOPR oraz Chorągwią Krakowską ZHP.

 

Zapraszamy do zgłoszenia zapotrzebowania na kolejne kursy pierwszej pomocy!

UWAGA:Ilość szkoleń ograniczona!
W treści wiadomości proszę podać:
– nazwę szkoły,
– ilość uczniów,
– i proponowany termin.

Masz pytania?
Zadzwoń!
+48 501 331 558

 

Zgłoś szkołę!

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Realizacja akcji

Zajęcia z pierwszej pomocy SP 1 Krzeszowice
Akcja ruszyła w dniach 7-11 maja 2018r. Pierwsze zajęcia odbyły się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach. W zajęciach udział wzięli uczniowie klas czwartych i szóstych. Zostało przeszkolonych 138 uczniów.

 
Zajęcia z pierwszej pomocy SP 1 Krzeszowice
 
W dniach 3-5 października 2018r. odbyła się druga tura szkoleń w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach. Tym razem szkolenie obejmowało klasy pierwsze, drugie, czwarte, piąte i siódme – łącznie 195 uczniów.
 

 
Zajęcia z pierwszej pomocy SP 1 Krzeszowice
 
9 października 2018 r. odbyło się kolejne szkolenie w ramach akcji pierwszej pomocy „Bądź jak Ratownik, bądź jak Harcerz”. Udział wzięło 37 uczniów z klas trzecich Gimnazjum we Włodowicach.
 

 
 

Dbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków