BADANIE SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA

METODYKA BADANIA

Cel badań
Badania mają na celu określenie poziomu satysfakcji pracowników jednego z Urzędów Miasta w Polsce południowej. Zostaną poruszone różne aspekty zadowolenia z pracy, między innymi dotyczące relacji ze współpracownikami i przełożonym, stabilności zatrudnienia, poziomu wynagrodzenia i szeroko pojętej kultury organizacyjnej. Odpowiedzi będę analizowane w oparciu o dane dotyczące stażu pracy pracowników, zajmowanego stanowiska, wieku oraz wykształcenia.

Próba
W badaniu wezmą udział wszyscy pracownicy Urzędu Miasta, którzy wyrażą na to zgodę. Osoby nieobecne w dniu przeprowadzania badania będą miały szansę na wypełnienie ankiety w późniejszym, dogodnym dla nich terminie. Dzięki temu możliwe będzie uzyskanie pełnego obrazu satysfakcji zatrudnianych osób.

Metoda badawcza
Badanie zostanie przeprowadzone w formie ankiety. Badani będą wypełniać formularze w formie papierowej w swoim miejscu pracy. Ankieterzy przeprowadzający badanie przekażą niezbędne informacje, odpowiedzą na pytania respondentów i rozwieją ich wątpliwości. Bardzo istotne jest podkreślenie, że badanie jest anonimowe. Następnie ankiety zostaną rozdane wszystkim pracownikom i zebrane po wypełnieniu. Ankieta wykorzystywana w badaniu zawiera łącznie 30 pytań zamkniętych, w tym 5 pytań o charakterze metryczkowym, dotyczących wieku, płci, wykształcenia, zajmowanego stanowiska i okresu zatrudnienia w organizacji.

Przebieg badania
Przed przystąpieniem do badania należy sporządzić ankietę i przygotować odpowiednią ilość egzemplarzy dla respondentów. Respondenci otrzymują i wypełniają ankiety w swoim miejscu pracy. Jeśli ktoś nie będzie obecny w dniu przeprowadzania badania, może wypełnić ankietę później i zostanie ona przesłana do osób przeprowadzających badanie. Wszystkie zebrane ankiety podlegają następnie analizie.

Analiza wyników
Dane zgromadzone w postaci wypełnionych ankiet gromadzimy w jednym pliku MS Excel. Następnie analizujemy zebrany materiał. Bierzemy pod uwagę procentowy rozkład poszczególnych odpowiedzi i wyciągamy z tego stosowne wnioski. Można wykonać dodatkową analizę w jaki sposób udzielane odpowiedzi zależą od zajmowanego stanowiska, stażu pracy, wykształcenia, wieku lub płci.

BADANIE SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA ANALIZA UZYSKANYCH WYNIKÓW

Państwu wyniki badania poziomu satysfakcji pracowników przykładowego Urzędu Miasta z Polski południowej. Badanie zostało przeprowadzone w II kwartale 2011 roku, przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pod nadzorem merytorycznym Instytutu Kształcenia Menadżerów Jakości oraz dr Marka Solerno-Kochana.
W celu ułatwienia lektury wyników badania, prezentujemy je poniżej w wersji syntetycznej. Życzymy miłej lektury.

Analiza:
W badaniach wzięło udział 55 osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta. Grupa badawcza składała się głównie z pracowników z wyższym wykształceniem, z których aż 40% stanowili ludzie młodzi, będący pomiędzy 20, a 30 rokiem życia. Wśród badanych było zdecydowanie więcej kobiet (43 osoby), co świadczy o silnym sfeminizowaniu kadry urzędu. Większość osób posiada długi staż pracy – od 5 do 10 lat lub dłuższy.

W większości obszarów uwzględnionych w badaniu uzyskano pozytywne wyniki. Aspekty, z których pracownicy byli najbardziej zadowoleni to:

– wyposażenie stanowiska pracy – aż 89% osób jest zadowolona;
– rodzaj umowy o pracę – satysfakcjonujący dla 87% pracowników, z kolei stabilność zatrudnienia dla 73%;
– udzielanie informacji przez współpracowników (82% usatysfakcjonowanych osób) oraz relacje ze współpracownikami (zadowolonych z nich jest 89%) zostały ocenione nieco lepiej niż relacje z bezpośrednim przełożonym (71% zadowolonych osób);
– 82% badanych uważa, że w pracy wykorzystuje swoje kwalifikacje;
– jasno zdefiniowane cele w pracy są satysfakcjonujące dla 78% osób, a zakres obowiązków dla 73% pracowników;
– 73% osób uważa, że przełożony zna się na ich pracy;
– szkolenia oferowane przez firmę – satysfakcjonujące dla 65% osób;
– atmosfera panująca w firmie – 64% osób uznało ją za satysfakcjonującą lub bardzo satysfakcjonującą;
– poczucie wpływu na sukces firmy daje satysfakcję 62% badanych.

Niektóre obszary były jednak ocenione przez pracowników jako zdecydowanie mniej zadowalające. Możemy do nich zaliczyć między innymi:

– poziom wynagrodzenia – jako satysfakcjonujący określiło go 52% badanych, dla 35% osób wynagrodzenie jest zbyt niskie a 13% osób nie ma zdania na ten temat; w dodatku aż 35% ankietowanych uznało, że ich poziom wynagrodzenia jest zdecydowanie niższy w stosunku do innych ofert na rynku pracy. Zależność między płacą, a osiąganymi wynikami jest satysfakcjonująca dla 44% osób;
– przełożony docenia pracę i wysiłek pracowników jedynie według połowy badanych;
– z pakietu socjalnego zadowolonych jest 60% osób, aż 31% osób nie ma zdania na ten temat;
– tylko 22% osób jest zadowolonych ze sposobu awansowania pracowników;
– 56% osób nie ma zdania na temat sposobu rozstawania się z pracownikami przez firmę, 13% osób jest z tego niezadowolonych;
– niewiele ponad połowa ankietowanych uznała, że organizacja ma szacunek i zrozumienie dla obowiązków rodzinnych pracowników.

Niepokojący jest fakt, że jedna trzecia pracowników uważa, że nie jest poinformowana o planach firmy. Poza tym 22% osób odpowiedziało, że zaobserwowało lub doświadczyło dyskryminacji. Pomimo tych niedociągnięć ponad 60% pracowników poleciłoby zatrudnienie w Urzędzie Miasta swojemu znajomemu. Tylko 15% by tego nie zrobiło.

 

Autorzy opracowania studenci UE Kraków: Beata Jedruszek, Karolina Iwaniec
Pod nadzorem i redakcją: Mariusz Mazur – Dyrektor Generalny IKMJ, dr Marek Solerno-Kochan – wykładowa UE Kraków

 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ