ISO 20000 wymagane w przypadku systemów IT w sektorze publicznym

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, Rozdział IV Minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, §15:

Cytat: „…

§ 15. 1. Systemy teleinformatyczne używane przez podmioty realizujące zadania publiczne projektuje się, wdraża oraz eksploatuje z uwzględnieniem ich funkcjonalności, niezawodności, używalności, wydajności, przenoszalności i pielęgnowalności, przy zastosowaniu norm oraz uznanych w obrocie profesjonalnym standardów i metodyk.

2. Zarządzanie usługami realizowanymi przez systemy teleinformatyczne ma na celu dostarczanie tych usług na deklarowanym poziomie dostępności i odbywa się w oparciu o udokumentowane procedury.

3. Wymagania określone w ust. 1 i 2 uznaje się za spełnione, jeśli projektowanie, wdrażanie, eksploatowanie, monitorowanie, przeglądanie, utrzymanie i udoskonalanie zarządzania usługą podmiotu realizującego zadanie publiczne odbywają się z uwzględnieniem Polskich Norm: PN-ISO/IEC 20000-1 i PN-ISO/IEC 20000-2. …”

 

W związku powyższym każdy podmiot realizujący zadania publiczne musi wymagać od swoich dostawców systemów informatycznych gwarancji spełnienia w/w wymagań, np. w postaci certyfikatu ISO/IEC 20000-1.

 

W przypadku konieczności dostosowania Waszej firmy do spełnienia w/w wymagań, prosimy o kontakt z Mariuszem Mazurem (tel. +48 501 331 558, email: mariusz.mazur@ikmj.pl) w celu uzyskania szczegółowych informacji i przedstawiania stosownych ofert.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ