Nowe normy

Nowo publikowane normy w marcu 2012 roku (źródło: www.pkn.pl):

ISO Guide 73:2012 Zarządzanie ryzykiem – terminologia
Słownik terminologiczny do norm związanych z zarządzaniem ryzykiem, np. ISO/IEC 27001, OHSAS 18001, PN-N 18001 i inne.

ISO 31000:2012 Zarządzanie ryzykiem – zasady i wytyczne
Źródło: www.pkn.pl: „ … podano zasady i ogólne wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem. … Norma Międzynarodowa może być stosowana przez każde publiczne, prywatne lub spółdzielcze przedsiębiorstwo, stowarzyszenie, grupę lub osoby fizyczne. Dlatego też niniejsza Norma Międzynarodowa nie jest specyficzna dla żadnego przemysłu lub sektora. UWAGA Dla ułatwienia wszyscy potencjalni użytkownicy niniejszej Normy Międzynarodowej nazywani są ogólnym terminem.”
Norma może być stosowana jako uzupełnienie dla organizacji wdrażających norm ISO/IEC 27001, OHSAS 18001, PN-N 18001, ale również ISO 9001, ISO/IEC 17025, ISO/TS 16949 oraz inne.

EN 9137:2012 System Zarzadzania Jakością – wytyczne do stosowania AQAP 2110 w ramach SZJ ISO 9001.

ISO 15378:2012 Bezpośrednie materiały opakowaniowe produktów leczniczych – wymagania szczegółowe dotyczące zastosowania ISO 9001 z uwzględnieniem Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP)
Norma do stosowania dla producentów opakowań dla produktów leczniczych (farmaceutyki, produkty medyczne).

Polskie normy opublikowane w lutym br.:
ISO 19011:2012 wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania
ISO/IEC 17020:2012 Ocena zgodności – Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję

Międzynarodowe normy opublikowane w lutym br.
ISO/IEC 20000-2:2012 Technika informatyczna – Zarządzanie usługami – Część 2: Reguły postępowania

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ