Ocena zgodności maszyn

Ciąg dalszy artykułu: Ocena zgodności maszyn cz.1

Producent lub jego upoważniony przedstawiciel, dla każdej maszyny wprowadzanej na rynek lub dopuszczanej do użytku zobowiązany jest przeprowadzić procedurę oceny zgodności i sporządzić deklarację zgodności WE, natomiast dla maszyny nieukończonej sporządzić deklarację włączenia.

W dyrektywie zostały przewidziane trzy procedury oceny zgodności:

  • Ocena zgodności połączona z kontrolą wewnętrzną na etapie wykonania maszyny
  • Badanie typu WE
  • Pełne zapewnienie jakości.

Wybór procedury oceny zgodności zależy od tego, czy maszyna należy do kategorii wymienionych w załączniku nr 5 do rozporządzenia oraz czy została wyprodukowana zgodnie z normami zharmonizowanymi (pod warunkiem, że normy te obejmują wszystkie wymagania zasadnicze w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia). Sposób postępowania przy wyborze procedury oceny zgodności przez producenta przedstawia schemat:

Nadanie znaku CE na maszynę

Autor: Krystyna Rudek

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ