IKMJ sponsorem akcji I pomoc w szkole

Bezpłatne kursy PIERWSZEJ POMOCY dla szkół

Ruszyła akcja pierwszej pomocy w szkole:

Bądź jak RATOWNIK!

Nasz Instytut nawiązał współpracę z Grupą Jurajską GOPR w zakresie szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej w szkołach.

Grupa Jurajska GOPR

Grupa Jurajska GOPRGrupa Jurajska GOPR działa nieprzerwanie od 1998 roku jako jeden z 7 oddziałów Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zajmuje się głównie:

  • ratownictwem górskim na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
  • poszukiwaniem zaginionych
  • szkoleniem i współpracą z innymi służbami, aby robić to jak najlepiej.

Więcej informacji na temat jednostki znajduje się na stronie:http://www.goprjura.pl/

 

Cel akcji

Szkolenia realizowane z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy z dziećmi i młodzieżą. Będzie on pełnił również niezwykle istotne funkcje wychowawcze i pozwoli na przekazanie wiedzy.
Celem akcji jest podniesienie świadomości młodych ludzi, poczucia odpowiedzialności, ukształtowanie postaw ukierunkowanych na współpracę w grupie oraz rozwój wrażliwości i pomoc drugiemu człowiekowi.
Program obejmuje przeprowadzenie kursów pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół. Uczniowie szkół dzięki zajęciom praktycznym będą pod czujnym okiem instruktora uczyć się resuscytacji, prawidłowej pozycji bocznej i opatrywania ran.
Pierwsza pomoc przedmedyczna jest niezmiernie istotna. W przypadku zagrożenia życia przed przybyciem zespołu medycznego często ratuje życie ludzkie. Każdy kurs przeprowadzony w ramach akcji „Bądź jak RATOWNIK,” umożliwi rozwój osobisty i przygotowanie dzieci i młodzieży do podejmowania działań ratowniczych w przypadku zagrożenia życia i zdrowia w sytuacjach dnia codziennego.

Koszty

Akcja jest prowadzona w systemie non profit. Jest całkowicie darmowa zarówno dla szkół jak i uczniów.
Każda szkoła indywidualnie odpowiada jedynie za zorganizowanie grupy uczniów i udostępnienia miejsca na potrzeby przeprowadzenia zajęć dla swoich uczniów.

Koszty akcji pokrywa Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości – sponsor akcji wraz z partnerem Grupą Jurajską GOPR.

399

Ilość uczniów przeszkolonych w 2019 roku

1259

Ilość uczniów przeszkolonych w 2018 roku

 

Zapraszamy do zgłoszenia zapotrzebowania na kolejne kursy pierwszej pomocy!

UWAGA:Ilość szkoleń ograniczona!
W treści wiadomości proszę podać:
– nazwę szkoły,
– ilość uczniów,
– i proponowany termin.

Masz pytania?
Zadzwoń!
+48 501 331 558

 

Zgłoś szkołę!

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Realizacja akcji

Zajęcia z pierwszej pomocy SP 1 Krzeszowice
Akcja ruszyła w dniach 7-11 maja 2018r. oraz 3-5 października 2018r. Pierwsze zajęcia odbyły się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach. W zajęciach udział wzięli uczniowie klas drugich, czwartych, piątych, szóstych i siódmych. Zostało przeszkolonych 325 uczniów.

Zajęcia z pierwszej pomocy Gimnazjum Włodowice
9 października 2018 r. odbyło się kolejne szkolenie w ramach akcji pierwszej pomocy „Bądź jak Ratownik”. Udział wzięło 37 uczniów z klas trzecich Gimnazjum we Włodowicach.

Zajęcia z pierwszej pomocy SP Rudniki
18 października 2018r. w Szkole Podstawowej w Rudnikach zorganizowaliśmy szkolenie dla kolejnej grupy uczniów. Tym razem w szkoleniach udział wzięli uczniowie klas pierwszych, drugich, czwartych i szóstych – łącznie 68 dzieci.

Od 22 do 26 października 2018r. przeszkolonych zostało 226 uczniów Szkoły Podstawowej nr 13 w Kromołowie. W zajęciach udział wzięli uczniowie klas czwartych, piątych, szóstych, siódmych i ósmych oraz trzeciej klasy gimnazjum

W dniu 7 listopada 2018r. w Szkole Podstawowej w Biskupicach (k. Olsztyna) szkolili się uczniowie klas pierwszych i drugich. Łącznie udział brało 27 osób

W terminie od 13 do 16.11.2018 zostali przeszkoleni uczniowie klas od pierwszych do ósmych w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej. Udział w tym terminie wzięło 222 uczniów.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Łachuta w Ostrężnicy wzięli udział w szkoleniu I pomocy w dniach od 19 do 21 listopada 2018r. Tym razem byli to uczniowie wszystkich klas od pierwszej do ósmej, łącznie 100 dzieci.

Grudzień zaczęliśmy od szkoleń w dniach 3-7. Szkoła Podstawoa nr 1 w Pilicy zgłosiła na szkolenie klasy: trzecią, czwartą, piątą i sidmą. Szkolenie odbyło się zgodnie z planem, przeszkolono 111 osób.

Rok 2018 kończymy szkoleniem w dniach od 17 do 19 grudnia 2018r. uczniów klas od drugich do szóstych Szkoły Podstawowej w Koloni Poczesnej. Zasad udzielania pierwszej pomocy nauczyliśmy 143 dzieci.

PODSUMOWANIE 2018 ROKU:
W RAMACH NASZEGO PROJEKTU PRZESZKOLONYCH ZOSTAŁO ŁĄCZNIE 1259 DZIECI

 
Nasza akcja trwa nadal. Tym razem zgłosiła się do nas SP w Korzkwi. W dniach 25-29.03.2019 w Szkole Podstawowej im Jerzego Kukuczki w Korzkwi. W szkoleniu pierwszej pomocy udział wzięło 13 grup, łącznie 260 uczniów.

Po wakacjach otrzymaliśmy nowe zgłoszenia. W dniach 10-11.10.209r. odbyło się szkolenie w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Katowicach. Uczestnicy z klas od czwartej do ósmej byli podzieleni na 8 grup. – łącznie wzięło udział 139 osób.

 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ