MBO Zarządzanie przez Cele

zarządzanie przez cele MBOPodejmując decyzję o budowie systemu zarządzania przez cele w swojej organizacji stawiacie Państwo na rozwój i nowoczesność dzięki zastosowaniu innowacyjnych, lecz sprawdzonych w praktyce rozwiązań, jakie Państwu oferujemy.

Dzięki umiejętnemu połączeniu naszej wiedzy oraz praktyki i pragmatycznemu podejściu do Klienta gwarantujemy Państwu sukces w podejmowanym przedsięwzięciu, który gwarantuje nasza metodyka metodyka.
W celu budowy i wdrożenia systemu zarządzania przez cele Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości przyjął założenie maksymalizacji efektywności pracy organizacji klienta w trakcie wdrażania systemu poprzez:

 • ograniczenie ilości generowanych u klienta raportów i dokumentów do niezbędnego minimum pozwalającego na prawidłowe funkcjonowanie organizacji,
 • przeprowadzanie szkoleń kadry kierowniczej oraz załogi, poparte demonstracją praktycznych rozwiązań mających na celu podniesienie kompetencji personelu oraz eliminację „strachu przed nowym podejściem do zarządzania”,
 • traktowanie wdrożenia systemu zarządzania w danej organizacji Klienta jako inwestycji Klienta z określoną stopą zwrotu poniesionych nakładów, nie jako koszt.

Opracowana przez Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości metodyka wdrożenia Systemu Zarządzania przez Cele MBO opiera się na kilku następujących po sobie krokach. Pierwszym z nich jest badanie organizacji klienta (darmowy audyt wstępny). Określa się zakres prac jakie mają zostać poczynione (konsultacje, szkolenia, opracowanie dokumentów). Powstaje wówczas opis rozbieżności oraz harmonogram prac.
Po zbadaniu organizacji nastepuje darmowa wycena wdrożenia, a gotowa wówczas oferta jest przekazywana do klienta. Oferta zawiera szczegółowy zakres prac wraz z określeniem czasu wdrożenia oraz nakładów finansowych.
Następnym krokiem jest wdrożenie systemu zarządzania przez cele MBO, czyli opracowanie systemu zarządzania przez cele, a w szczególności określenie sposobu komunikacji w systemie, wyznaczanie sposobu określania celów dla poszczególnych poziomów organizacji, określenie sposobu wynagradzania pracowników w zależności od stopnia realizacji celów, opracowanie programu przejścia od zarządzania klasycznego do zarządzania przez cele. Powstaje wówczas dokumentacja systemu MBO, dokumentacja określająca zasady wynagradzania w oparciu o MBO. Po opracowaniu dokumentacji jest przeprowadzane szkolenie dla kadry kierowniczej.
Następnie wspólnie z kierownictwem wyznacza się cele strategiczne, taktyczne i operacyjne dla poszczególnych poziomów organizacji. Zostaje stworzona startegia działania organizacji uzwględniająca wiązkę celów na każdym poziomie zarządzania.
W tym momencie przeprowadza się szkolenia kadry kierowniczej z zasad funkcjonowania wdrożonego systemu zarządzania przez cele MBO. Poprzez szkolenia następuje podniesienie kwalifikacji kadry kierowniczej, wyszkolenie trenerów wenwętrznych. Przy dużej organizacji możliwe jest wyszkolenie kadry w celu prowadzenia szkoleń wewnętrznych dla pozostałej części personelu.
Po szkoleniach przeprowadza się badanie stopnia przestrzegania określonych zasad w organizacji zwykle nazywane audyt sprawdzający. Na podstawie raportu z audytu dokonuje się działań korygujących i zapobiegawczych.
Wynikiem powyższych działań jest sprawny System Zarządzania przez Cele MBO.
Powyższe zasady wdrażania i budowy systemu zarządzania przez cele pozwalają na uzyskanie pełnego zadowolenia ze strony Klienta oraz zwiększenie efektywności pracy organizacji Klienta.
Efektem wdrożenia systemu zarządzania przez cele MBO jest:

 • Wyznaczenie jednolitych celów dla całej firmy
 • Zwiększenie efektywności pracy poprzez precyzyjne wyznaczenie zadań
 • Zwiększenie zadowolenia klienta
 • Zwiększenie ilości powtórnie składanych zamówień
 • Zwiększenie skuteczności i szybkości reakcji na potrzeby klienta
 • Zwiększenie skuteczności i szybkości reakcji na potrzeby klienta
 • Racjonalizacja ponoszonych kosztów
 • Skrócenie czasu adaptacji nowych pracowników i dostawców
 • Minimalizacja ryzyka wykonania złej usługi
 • Minimalizacja ryzyka biznesowego
 • Określenie jasnych zasad wynagradzania pracowników
 • Stworzenie kanałów informacji zwrotnej
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników

Dodatkowym wyposażeniem systemu w ramach usługi system zarządzania przez cele MBO
jest dodatkowo wyposażany w Motywacyjny System z oceną pracowniczą.

 

Masz pytania?
Zadzwoń: +48 12 414 01 25

 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ