Oznakowanie tarcicy budowlanej znakiem CE

Znak CE bez tajemnic!Ciąg dalszy artykułu: Oznakowanie tarcicy budowlanej znakiem CE.

Gdy producent lub jego upoważniony przedstawiciel spełni wymagania dotyczące tarcicy budowlanej omówione w poprzednim tygodniu to wystawienie deklaracji zgodności WE jednocześnie upoważnia go do umieszczania na wyrobach oznakowania CE. Oznakowanie powinno być umieszczone bezpośrednio na wyrobie, a w uzasadnionych przypadkach w dokumentach handlowych dołączanych do wyrobu. Oznakowanie powinno zawierać m.in.:

  • deklarowane wartości użytkowe
  • oraz informacje dotyczące sposobu montażu.

W momencie upłynięcia okresu przejściowego w dniu 1.10.2012 spełnienie tych wymagań będzie konieczne mimo, że niestety w praktyce budownictwa drewnianego w Polsce znajomość, a tym bardziej poprawne stosowanie nowych regulacji w zakresie drewna konstrukcyjnego jest stosunkowo niewielkie. Przykładowo, choć minęło już wiele lat od opublikowania normy PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie, gdzie wprowadzono obowiązek projektowania z zastosowaniem klas wytrzymałościowych drewna wg normy EN 338, gdzie klasy wyróżniane są literą C, często  można spotkać się z projektami, w których uwzględniane są już nieobowiązujące klasy wytrzymałościowe drewna (najczęściej K27).

W ramach podsumowania warto również wspomnieć, że w świetle wymagań dyrektywy 89/106/EWG producent wyrobów budowlanych ma obowiązek wprowadzenia systemu zapewnienia jakości. Nie chodzi tutaj jednak o tradycyjny system zgodny z wymaganiami PN-EN  ISO 9001:2009, a o Zakładową Kontrolę Produkcji zwaną ZKP. System zapewnienia jakości , o którym wspomina Dyrektywa 89/106/EWG może być również systemem w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009, pod warunkiem, że uwzględnimy w nim również wymagania zawarte w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych. A w przypadku Zakładowej Kontroli Produkcji podlegającej certyfikacji również wymagania odpowiedniej jednostki notyfikowanej.

Autor: Krystyna Rudek

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ